Italcargo er nå en del av DFDS

truck driver, backing, blue truck

Kompetanseområder

Improve Lead Times icon

Ekspressforsendelser

New CVI - DFDS Icon Truck part load Square Deep Blue

Dellast

Logistic Special Cargo icon

Spesiallast

New CVI - DFDS Icon Truck full load Square Deep Blue

Full last

Om Italcargo

Italcargo er et transportselskap som ble opprettet i 1998 og som i skrivende stund drifter cirka femti lastebiler. Deres primære forretningskonsept er å tilby transporter mellom Sverige og Italia med bemannede kjøretøyer med korte ledetider. Selskapet opererer med omlastingsbiler døgnet rundt, året rundt, og tilbyr en sikker transportløsning med utmerket service.

Italcargo ble kjøpt opp av DFDS i 2017 og bidrar til flåten med dobbeltbemannede lastebiler for premiumlast. Oppkjøpet gjorde det mulig for DFDS å utvide sin tilstedeværelse i markedet mellom Italia og Sverige.

Italcargo truck, driving

Steder og tjenester

DFDS Logistics Lilla Edet Sänkvägen 3 SE-463 33 Lilla Edet Sweden

Tjenester
  • Ekspressforsendelser

  • Generell last

  • Dellast

  • Full last

  • Spesiallast

Kontakt

Tlf.: +46 520 65 88 50 E-post: italcargo@dfds.com Bestillinger: onroaditaly@dfds.com Hjelpetelefon: +46 705 15 83 10

Import: Mikael Hylander Tlf.: +46 705 15 83 10 E-post: mihyl@dfds.com

Eksport: Karl Holgersson Tlf.: +46 705 15 83 66 E-post: karholg@dfds.com

Eksperthjelp for spesialiserte logistikkbehov

Samarbeid med et team av spesialister innen kontraktlogistikk slik at vi kan kombinere de spesifikke tjenestene virksomheten din trenger for å strømlinjeforme forsyningskjeden.

DFDS workers holding paper

I nyhetene

DFDS har ytterligere utvidet transportvirksomheten mellom Sverige og Italia gjennom oppkjøpet av det svenske selskapet Italcargo, som tilbyr full- og dellasttransport mellom Sverige og Italia for et bredt spekter av typer laster. Italcargo samarbeider med et italiensk selskap for å sikre effektiv distribusjon i hele Italia, og DFDS ser frem til å fortsette dette samarbeidet.

Truck, driver getting into truck