MGO BAF

Nye regler 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 ble EUs svoveldirektiv 2012/33/EU introdusert med krav om stor reduksjon i utslipp av svoveldioksid fra skip, og det har påvirkning av frakt i Nord-Europa. Direktivet krever at skip som seiler i Den engelske kanal, Nordsjøen, Østersjøen (det nord-europeiske utslippskontrollområdet) bruker bunkerolje med maks 0,1 % svovel eller bruker alternative metoder til å oppnå samme effekt.

Ny, enklere bunkertilleggmodell (BAF)

DFDS har nå tatt i bruk en ny, enklere måte å kalkulere BAF på.  

Fra 1. januar 2019 vil BAF kun endre seg når MGO-oljepris per tonn endrer seg mellom intervaller på 10 euro.  

De nye nivåene for MGO BAF baseres på gjennomsnittsprisen til MGO-olje og EUR/USD-kursen fra de forrige to månedene.

Measured period 20/4/2024-20/5/2024
0,1% MGO, USD/ton 744,19
EUR/USD 1,0751
0,1% MGO, EUR/ton 692,18
EUR/GBP 0,8581

MGO BAF EUR

June 2024
MGO price, EUR/ton 660,00-669,99 670,00-679,99 680,00-689,99 690,00-699,99 700,00-709,99 710,00-719,99 720,00-729,99
EUR/Lane meter
Copenhagen/Frederikshavn - Oslo 5,83 6,01 6,19 6,37 6,55 6,73 6,91
Ijmuiden(Amsterdam) - Newcastle 5,83 6,01 6,19 6,37 6,55 6,73 6,91
Gothenburg/Brevik/Frederikstad - Immingham 7,76 8,00 8,24 8,48 8,72 8,96 9,20
Gothenburg/Brevik - Ghent 7,98 8,23 8,48 8,73 8,98 9,23 9,48
Gothenburg/Frederikstad - Zeebrügge 7,98 8,23 8,48 8,73 8,98 9,23 9,48
Cuxhaven - Immingham 7,13 7,35 7,57 7,79 8,01 8,23 8,45
Esbjerg - Immingham 5,83 6,01 6,19 6,37 6,55 6,73 6,91
Vlaardingen(Rotterdam) - Felixstowe 2,27 2,34 2,41 2,48 2,55 2,62 2,69
Vlaardingen(Rotterdam) - Immingham 3,22 3,32 3,42 3,52 3,62 3,72 3,82
Zeebrügge - Immingham 3,22 3,32 3,42 3,52 3,62 3,72 3,82
Klaipeda - Fredericia/Køge 6,76 6,97 7,18 7,39 7,60 7,81 8,02
Klaipeda - Karlshamn 5,77 5,95 6,13 6,31 6,49 6,67 6,85
Klaipeda - Kiel 10,22 10,54 10,86 11,18 11,50 11,82 12,14
Paldiski - Kapellskär 4,18 4,31 4,44 4,57 4,70 4,83 4,96
Dover - Dunkirk 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19 2,25
Dover - Calais 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19 2,25
Roslare- Dunkirk 12,80 13,20 13,60 14,00 14,40 14,80 15,20

MGO BAF GBP

£ June 2024
MGO price, EUR/ton 660,00-669,99 670,00-679,99 680,00-689,99 690,00-699,99 700,00-709,99 710,00-719,99 720,00-729,99
GBP/Lane meter
Copenhagen/Frederikshavn - Oslo 5,01 5,16 5,32 5,47 5,62 5,78 5,93
Ijmuiden(Amsterdam) - Newcastle 5,01 5,16 5,32 5,47 5,62 5,78 5,93
Gothenburg/Brevik/Frederikstad - Immingham 6,66 6,86 7,07 7,28 7,48 7,69 7,89
Gothenburg/Brevik - Ghent 6,84 7,06 7,27 7,49 7,70 7,92 8,13
Gothenburg/Frederikstad - Zeebrügge 6,84 7,06 7,27 7,49 7,70 7,92 8,13
Cuxhaven - Immingham 6,12 6,31 6,50 6,69 6,88 7,06 7,25
Esbjerg - Immingham 5,01 5,16 5,32 5,47 5,62 5,78 5,93
Vlaardingen(Rotterdam) - Felixstowe 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19 2,25 2,31
Vlaardingen(Rotterdam) - Immingham 2,76 2,85 2,94 3,02 3,11 3,19 3,28
Zeebrügge - Immingham 2,76 2,85 2,94 3,02 3,11 3,19 3,28
Klaipeda - Fredericia/Køge 5,80 5,98 6,16 6,34 6,52 6,70 6,88
Klaipeda - Karlshamn 4,95 5,11 5,26 5,42 5,57 5,73 5,88
Klaipeda - Kiel 8,77 9,05 9,32 9,60 9,87 10,15 10,42
Paldiski - Kapellskär 3,59 3,70 3,81 3,92 4,04 4,15 4,26
Dover - Dunkirk 1,62 1,67 1,72 1,77 1,83 1,88 1,93
Dover - Calais 1,62 1,67 1,72 1,77 1,83 1,88 1,93
Roslare - Dunkirk 10,98 11,33 11,67 12,01 12,36 12,70 13,04