MGO BAF

Nye regler 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 ble EUs svoveldirektiv 2012/33/EU introdusert med krav om stor reduksjon i utslipp av svoveldioksid fra skip, og det har påvirkning av frakt i Nord-Europa. Direktivet krever at skip som seiler i Den engelske kanal, Nordsjøen, Østersjøen (det nord-europeiske utslippskontrollområdet) bruker bunkerolje med maks 0,1 % svovel eller bruker alternative metoder til å oppnå samme effekt.

Ny, enklere bunkertilleggmodell (BAF)

DFDS har nå tatt i bruk en ny, enklere måte å kalkulere BAF på.  

Fra 1. januar 2019 vil BAF kun endre seg når MGO-oljepris per tonn endrer seg mellom intervaller på 10 euro.  

De nye nivåene for MGO BAF baseres på gjennomsnittsprisen til MGO-olje og EUR/USD-kursen fra de forrige to månedene.

Measured period 20/12/2022-20/01/2023
0,1% MGO, USD/ton 876.18
EUR/USD 1.0691
0,1% MGO, EUR/ton 819.55
EUR/GBP 0.8823

MGO BAF EUR

February 2023
MGO price, EUR/ton 780,00-789,99 790,00-799,99 800,00-809,99 810,00-819,99 820,00-829,99 830,00-839,99 840,00-849,99
EUR/Lane meter
Copenhagen - Oslo 7.99 8.17 8.35 8.53 8.71 8.89 9.07
Amsterdam - Newcastle 7.99 8.17 8.35 8.53 8.71 8.89 9.07
Gothenburg/Brevik - Immingham 10.64 10.88 11.12 11.36 11.60 11.84 12.08
Frederikstad - Immingham/Zeebrugge 10.64 10.88 11.12 11.36 11.60 11.84 12.08
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrugge 10.98 11.23 11.48 11.73 11.98 12.23 12.48
Cuxhaven - Immingham 9.77 9.99 10.21 10.43 10.65 10.87 11.09
Esbjerg - Immingham 7.99 8.17 8.35 8.53 8.71 8.89 9.07
Vlaardingen - Felixstowe 3.11 3.18 3.25 3.32 3.39 3.46 3.53
Vlaardingen - Immingham 4.42 4.52 4.62 4.72 4.82 4.92 5.02
Zeebrügge - Immingham 4.42 4.52 4.62 4.72 4.82 4.92 5.02
Klaipeda - Fredericia 9.28 9.49 9.70 9.91 10.12 10.33 10.54
Klaipeda - Karlshamn 7.93 8.11 8.29 8.47 8.65 8.83 9.01
Klaipeda - Kiel 14.06 14.38 14.70 15.02 15.34 15.66 15.98
Paldiski - Kapellskär 5.74 5.87 6.00 6.13 6.26 6.39 6.52
Dover - Dunkirk 2.61 2.67 2.73 2.79 2.85 2.91 2.97
Dover - Calais 2.61 2.67 2.73 2.79 2.85 2.91 2.97
Sheerness - Calais 2.61 2.67 2.73 2.79 2.85 2.91 2.97
Rosslare - Dunkirk 17.60 18.00 18.40 18.80 19.20 19.60 20.00

MGO BAF GBP

February 2023
MGO price, EUR/ton 970,00-979,99 980,00-989,99 990,00-999,99 810,00-819,99 820,00-829,99 830,00-839,99 840,00-849,99
GBP/Lane meter
Copenhagen - Oslo 7.05 7.21 7.37 7.53 7.69 7.85 8.01
Amsterdam - Newcastle 7.05 7.21 7.37 7.53 7.69 7.85 8.01
Gothenburg/Brevik - Immingham 9.39 9.60 9.81 10.02 10.23 10.45 10.66
Frederikstad - Immingham/Zeebrugge 9.39 9.60 9.81 10.02 10.23 10.45 10.66
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrugge 9.68 9.90 10.13 10.35 10.57 10.79 11.01
Cuxhaven - Immingham 8.62 8.82 9.01 9.21 9.40 9.59 9.79
Esbjerg - Immingham 7.05 7.21 7.37 7.53 7.69 7.85 8.01
Vlaardingen - Felixstowe 2.74 2.80 2.87 2.93 2.99 3.05 3.11
Vlaardingen - Immingham 3.90 3.99 4.08 4.17 4.25 4.34 4.43
Zeebrügge - Immingham 3.90 3.99 4.08 4.17 4.25 4.34 4.43
Klaipeda - Fredericia 8.19 8.37 8.56 8.74 8.93 9.11 9.30
Klaipeda - Karlshamn 7.00 7.16 7.32 7.48 7.63 7.79 7.95
Klaipeda - Kiel 12.41 12.69 12.97 13.26 13.54 13.82 14.10
Paldiski - Kapellskär 5.07 5.18 5.30 5.41 5.53 5.64 5.76
Dover - Dunkirk 2.30 2.35 2.41 2.46 2.51 2.57 2.62
Dover - Calais 2.30 2.35 2.41 2.46 2.51 2.57 2.62
Sheerness - Calais 2.30 2.35 2.41 2.46 2.51 2.57 2.62
Rosslare - Dunkirk 15.53 15.88 16.23 16.59 16.94 17.29 17.65