MGO BAF

Nye regler 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 ble EUs svoveldirektiv 2012/33/EU introdusert med krav om stor reduksjon i utslipp av svoveldioksid fra skip, og det har påvirkning av frakt i Nord-Europa. Direktivet krever at skip som seiler i Den engelske kanal, Nordsjøen, Østersjøen (det nord-europeiske utslippskontrollområdet) bruker bunkerolje med maks 0,1 % svovel eller bruker alternative metoder til å oppnå samme effekt.

Ny, enklere bunkertilleggmodell (BAF)

DFDS har nå tatt i bruk en ny, enklere måte å kalkulere BAF på.  

Fra 1. januar 2019 vil BAF kun endre seg når MGO-oljepris per tonn endrer seg mellom intervaller på 10 euro.  

De nye nivåene for MGO BAF baseres på gjennomsnittsprisen til MGO-olje og EUR/USD-kursen fra de forrige to månedene.

Measured period 20/10-20/11/2023
0,1% MGO, USD/ton 834.00
EUR/USD 1.0681
0,1% MGO, EUR/ton 780.82
EUR/GBP 0.8718

MGO BAF EUR

£ December 2023
MGO price, EUR/ton 750,00-759,99 760,00-769,99 770,00-779,99 780,00-789,99 790,00-799,99 800,00-809,99 810,00-819,99
GBP/Lane meter
Copenhagen - Oslo 7,45 7,63 7,81 7,99 8,17 8,35 8,53
Amsterdam - Newcastle 7,45 7,63 7,81 7,99 8,17 8,35 8,53
Gothenburg/Brevik - Immingham 9,92 10,16 10,40 10,64 10,88 11,12 11,36
Frederikstad - Immingham/Zeebrügge 9,92 10,16 10,40 10,64 10,88 11,12 11,36
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 10,23 10,48 10,73 10,98 11,23 11,48 11,73
Cuxhaven - Immingham 9,11 9,33 9,55 9,77 9,99 10,21 10,43
Esbjerg - Immingham 7,45 7,63 7,81 7,99 8,17 8,35 8,53
Vlaardingen - Felixstowe 2,90 2,97 3,04 3,11 3,18 3,25 3,32
Vlaardingen - Immingham 4,12 4,22 4,32 4,42 4,52 4,62 4,72
Zeebrügge - Immingham 4,12 4,22 4,32 4,42 4,52 4,62 4,72
Klaipeda - Fredericia 8,65 8,86 9,07 9,28 9,49 9,70 9,91
Klaipeda - Karlshamn 7,39 7,57 7,75 7,93 8,11 8,29 8,47
Klaipeda - Kiel 13,10 13,42 13,74 14,06 14,38 14,70 15,02
Paldiski - Kapellskär 5,35 5,48 5,61 5,74 5,87 6,00 6,13
Paldiski - Hanko 2,88 2,95 3,02 3,09 3,16 3,23 3,30
Dover - Dunkirk 2,43 2,49 2,55 2,61 2,67 2,73 2,79
Dover - Calais 2,43 2,49 2,55 2,61 2,67 2,73 2,79
Tilbury - Calais 2,43 2,49 2,55 2,61 2,67 2,73 2,79
Roslare - Dunkirk 16,40 16,80 17,20 17,60 18,00 18,40 18,80

MGO BAF GBP

£ December 2023
MGO price, EUR/ton 750,00-759,99 760,00-769,99 770,00-779,99 780,00-789,99 790,00-799,99 800,00-809,99 810,00-819,99
GBP/Lane meter
Copenhagen - Oslo 6,50 6,66 6,81 6,97 7,13 7,28 7,44
Amsterdam - Newcastle 6,50 6,66 6,81 6,97 7,13 7,28 7,44
Gothenburg/Brevik - Immingham 8,65 8,86 9,07 9,28 9,49 9,69 9,90
Frederikstad - Immingham/Zeebrügge 8,65 8,86 9,07 9,28 9,49 9,69 9,90
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 8,92 9,13 9,35 9,57 9,79 10,01 10,22
Cuxhaven - Immingham 7,94 8,14 8,33 8,52 8,71 8,90 9,10
Esbjerg - Immingham 6,50 6,66 6,81 6,97 7,13 7,28 7,44
Vlaardingen - Felixstowe 2,53 2,59 2,65 2,71 2,77 2,83 2,89
Vlaardingen - Immingham 3,59 3,68 3,77 3,85 3,94 4,03 4,12
Zeebrügge - Immingham 3,59 3,68 3,77 3,85 3,94 4,03 4,12
Klaipeda - Fredericia 7,54 7,72 7,91 8,09 8,27 8,46 8,64
Klaipeda - Karlshamn 6,45 6,60 6,76 6,92 7,07 7,23 7,39
Klaipeda - Kiel 11,43 11,70 11,98 12,26 12,54 12,82 13,10
Paldiski - Kapellskär 4,67 4,78 4,89 5,01 5,12 5,23 5,35
Paldiski - Hanko 2,51 2,57 2,63 2,69 2,75 2,81 2,88
Dover - Dunkirk 2,12 2,17 2,22 2,27 2,33 2,38 2,43
Dover - Calais 2,12 2,17 2,22 2,27 2,33 2,38 2,43
Tilbury - Calais 2,12 2,17 2,22 2,27 2,33 2,38 2,43
Roslare - Dunkirk 14,30 14,65 15,00 15,34 15,69 16,04 16,39