MGO BAF

Nye regler 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 ble EUs svoveldirektiv 2012/33/EU introdusert med krav om stor reduksjon i utslipp av svoveldioksid fra skip, og det har påvirkning av frakt i Nord-Europa. Direktivet krever at skip som seiler i Den engelske kanal, Nordsjøen, Østersjøen (det nord-europeiske utslippskontrollområdet) bruker bunkerolje med maks 0,1 % svovel eller bruker alternative metoder til å oppnå samme effekt.

Ny, enklere bunkertilleggmodell (BAF)

DFDS har nå tatt i bruk en ny, enklere måte å kalkulere BAF på.  

Fra 1. januar 2019 vil BAF kun endre seg når MGO-oljepris per tonn endrer seg mellom intervaller på 10 euro.  

De nye nivåene for MGO BAF baseres på gjennomsnittsprisen til MGO-olje og EUR/USD-kursen fra de forrige to månedene.

Measured period 20/08-20/09/2022
0,1% MGO, USD/ton 1077.59
EUR/USD 0.9995
0,1% MGO, EUR/ton 1078.13
EUR/GBP 0.8609

MGO BAF EUR

October 2022
MGO price, EUR/ton 1040,00-1049,99 1050,00-1059,99 1060,00-1069,99 1070,00-1079,99 1080,00-1089,99 1090,00-1099,99 1100,00-1109,99
EUR/Lane meter
Copenhagen - Oslo 12.67 12.85 13.03 13.21 13.39 13.57 13.75
Amsterdam - Newcastle 12.67 12.85 13.03 13.21 13.39 13.57 13.75
Gothenburg/Brevik - Immingham 16.88 17.12 17.36 17.60 17.84 18.08 18.32
Frederikstad - Immingham/Zeebrugge 16.88 17.12 17.36 17.60 17.84 18.08 18.32
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrugge 17.48 17.73 17.98 18.23 18.48 18.73 18.98
Cuxhaven - Immingham 15.49 15.71 15.93 16.15 16.37 16.59 16.81
Esbjerg - Immingham 12.67 12.85 13.03 13.21 13.39 13.57 13.75
Vlaardingen - Felixstowe 4.93 5.00 5.07 5.14 5.21 5.28 5.35
Vlaardingen - Immingham 7.02 7.12 7.22 7.32 7.42 7.52 7.62
Zeebrügge - Immingham 7.02 7.12 7.22 7.32 7.42 7.52 7.62
Klaipeda - Fredericia 14.74 14.95 15.16 15.37 15.58 15.79 16.00
Klaipeda - Karlshamn 12.61 12.79 12.97 13.15 13.33 13.51 13.69
Klaipeda - Kiel 22.38 22.70 23.02 23.34 23.66 23.98 24.30
Paldiski - Kapellskär 9.12 9.25 9.38 9.51 9.64 9.77 9.90
Dover - Dunkirk 4.17 4.23 4.29 4.35 4.41 4.47 4.53
Dover - Calais 4.17 4.23 4.29 4.35 4.41 4.47 4.53
Sheerness - Calais 4.17 4.23 4.29 4.35 4.41 4.47 4.53
Rosslare - Dunkirk 33.60 34.08 34.56 35.04 35.52 36.00 36.48

MGO BAF GBP

October 2022
MGO price, EUR/ton 1040,00-1049,99 1050,00-1059,99 1060,00-1069,99 1070,00-1079,99 1080,00-1089,99 1090,00-1099,99 1100,00-1109,99
GBP/Lane meter
Copenhagen - Oslo 10.91 11.07 11.22 11.38 11.53 11.69 11.84
Amsterdam - Newcastle 10.91 11.07 11.22 11.38 11.53 11.69 11.84
Gothenburg/Brevik - Immingham 14.53 14.74 14.94 15.15 15.36 15.56 15.77
Frederikstad - Immingham/Zeebrugge 14.53 14.74 14.94 15.15 15.36 15.56 15.77
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrugge 15.04 15.26 15.48 15.69 15.91 16.12 16.34
Cuxhaven - Immingham 13.34 13.53 13.72 13.91 14.10 14.28 14.47
Esbjerg - Immingham 10.91 11.07 11.22 11.38 11.53 11.69 11.84
Vlaardingen - Felixstowe 4.24 4.30 4.36 4.42 4.48 4.54 4.60
Vlaardingen - Immingham 6.04 6.13 6.22 6.30 6.39 6.47 6.56
Zeebrügge - Immingham 6.04 6.13 6.22 6.30 6.39 6.47 6.56
Klaipeda - Fredericia 12.69 12.87 13.05 13.23 13.41 13.59 13.77
Klaipeda - Karlshamn 10.86 11.01 11.17 11.32 11.48 11.63 11.79
Klaipeda - Kiel 19.27 19.55 19.82 20.10 20.37 20.65 20.92
Paldiski - Kapellskär 7.85 7.97 8.08 8.19 8.30 8.41 8.53
Dover - Dunkirk 3.59 3.64 3.69 3.74 3.79 3.85 3.90
Dover - Calais 3.59 3.64 3.69 3.74 3.79 3.85 3.90
Sheerness - Calais 3.59 3.64 3.69 3.74 3.79 3.85 3.90
Rosslare - Dunkirk 28.93 29.34 29.75 30.17 30.58 30.99 31.40