Sjøfrakt
Ruter og tidsplaner
Terminal tjenester
Tjenester
Kundesenter

MGO BAF

Nye regler 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 ble EUs svoveldirektiv 2012/33/EU introdusert med krav om stor reduksjon i utslipp av svoveldioksid fra skip, og det har påvirkning av frakt i Nord-Europa. Direktivet krever at skip som seiler i Den engelske kanal, Nordsjøen, Østersjøen (det nord-europeiske utslippskontrollområdet) bruker bunkerolje med maks 0,1 % svovel eller bruker alternative metoder til å oppnå samme effekt.

Ny, enklere bunkertilleggmodell (BAF)

DFDS har nå tatt i bruk en ny, enklere måte å kalkulere BAF på.  

Fra 1. januar 2019 vil BAF kun endre seg når MGO-oljepris per tonn endrer seg mellom intervaller på 10 euro.  

De nye nivåene for MGO BAF baseres på gjennomsnittsprisen til MGO-olje og EUR/USD-kursen fra de forrige to månedene.

COVID-19 and MGO BAF: read the message to our freight customers

Measured period 20/08-20/09/2021
0,1% MGO, USD/ton 582,59
EUR/USD 1,2087
0,1% MGO, EUR/ton 482,01
EUR/GBP 0,8562

MGO BAF EUR

October 2021
MGO price, EUR/ton 420,00-429,99 430,00-439,99 440,00-449,99 450,00-459,99 460,00-469,99 470,00-479,99 480,00-489,99
EUR/Lane meter
Copenhagen - Oslo 1,51 1,69 1,87 2,05 2,23 2,41 2,59
Amsterdam - Newcastle 1,51 1,69 1,87 2,05 2,23 2,41 2,59
Gothenburg/Brevik - Immingham 2,00 2,24 2,48 2,72 2,96 3,20 3,44
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 1,98 2,23 2,48 2,73 2,98 3,23 3,48
Cuxhaven - Immingham 1,85 2,07 2,29 2,51 2,73 2,95 3,17
Esbjerg - Immingham 1,51 1,69 1,87 2,05 2,23 2,41 2,59
Vlaardingen - Felixstowe 0,59 0,66 0,73 0,80 0,87 0,94 1,01
Vlaardingen - Immingham 0,82 0,92 1,02 1,12 1,22 1,32 1,42
Klaipeda - Fredericia 1,72 1,93 2,14 2,35 2,56 2,77 2,98
Klaipeda - Karlshamn 1,45 1,63 1,81 1,99 2,17 2,35 2,53
Klaipeda - Kiel 2,54 2,86 3,18 3,50 3,82 4,14 4,46
Paldiski - Kapellskär 1,06 1,19 1,32 1,45 1,58 1,71 1,84
Paldiski - Hanko 0,57 0,64 0,71 0,78 0,85 0,92 0,99
Dover - Dunkirk 0,45 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81
Dover - Calais 0,45 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81
Sheerness-Calais 0,45 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81
Rosslare - Dunkirk 3,84 4,32 4,80 5,28 5,76 6,24 6,72

MGO BAF GBP

£ October 2021
MGO price, EUR/ton 420,00-429,99 430,00-439,99 440,00-449,99 450,00-459,99 460,00-469,99 470,00-479,99 480,00-489,99
GBP/Lane meter
Copenhagen - Oslo 1,30 1,45 1,61 1,76 1,91 2,07 2,22
Amsterdam - Newcastle 1,30 1,45 1,61 1,76 1,91 2,07 2,22
Gothenburg/Brevik - Immingham 1,71 1,92 2,12 2,33 2,53 2,74 2,95
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 1,69 1,91 2,12 2,33 2,55 2,76 2,98
Cuxhaven - Immingham 1,59 1,77 1,96 2,15 2,34 2,53 2,72
Esbjerg - Immingham 1,30 1,45 1,61 1,76 1,91 2,07 2,22
Vlaardingen - Felixstowe 0,50 0,56 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86
Vlaardingen - Immingham 0,70 0,79 0,87 0,96 1,05 1,13 1,22
Klaipeda - Fredericia 1,47 1,65 1,83 2,01 2,19 2,37 2,55
Klaipeda - Karlshamn 1,24 1,40 1,55 1,71 1,86 2,01 2,17
Klaipeda - Kiel 2,18 2,45 2,73 3,00 3,27 3,55 3,82
Paldiski - Kapellskär 0,91 1,02 1,13 1,24 1,36 1,47 1,58
Paldiski - Hanko 0,49 0,55 0,61 0,67 0,73 0,79 0,85
Dover - Dunkirk 0,38 0,43 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69
Dover - Calais 0,38 0,43 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69
Sheerness-Calais 0,38 0,43 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69
Rosslare - Dunkirk 3,29 3,70 4,11 4,52 4,93 5,34 5,75
SjoefraktBunkerjusteringsfaktorer

Utforsk DFDS

Logistikkløsninger PassasjerfergerOm DFDS (engelsk)
Følg oss
Nettside og språk
DFDS Whistle-blower systemCookiesJuridiskFinanstilsynet report