Sjøfrakt
Ruter og tidsplaner
Terminal tjenester
Tjenester
Kundesenter

MGO BAF

Nye regler 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 ble EUs svoveldirektiv 2012/33/EU introdusert med krav om stor reduksjon i utslipp av svoveldioksid fra skip, og det har påvirkning av frakt i Nord-Europa. Direktivet krever at skip som seiler i Den engelske kanal, Nordsjøen, Østersjøen (det nord-europeiske utslippskontrollområdet) bruker bunkerolje med maks 0,1 % svovel eller bruker alternative metoder til å oppnå samme effekt.

Ny, enklere bunkertilleggmodell (BAF)

DFDS har nå tatt i bruk en ny, enklere måte å kalkulere BAF på.

Fra 1. januar 2019 vil BAF kun endre seg når MGO-oljepris per tonn endrer seg mellom intervaller på 10 euro.

De nye nivåene for MGO BAF baseres på gjennomsnittsprisen til MGO-olje og EUR/USD-kursen fra de forrige to månedene.

COVID-19: les vår viktige melding til kunder

Målt periode 20/02-20/03/2021
0,1% MGO, USD/tonn 528,95
EUR/USD 1,1999
0,1% MGO, EUR/tonn 440,83
EUR/GBP 0,8607

MGO BAF EUR

april 2021
MGO-pris, EUR/tonn 380,00-399,99 390,00-399,99 400,00-409,99 410,00-419,99 420,00-429,99 430,00-439,99 440,00-449,99
EUR/personbilenhet
Oslo - København 0,79 0,97 1,15 1,33 1,51 1,69 1,87
Amsterdam - Newcastle 0,79 0,97 1,15 1,33 1,51 1,69 1,87
Gøteborg/Brevik - Immingham 1,04 1,28 1,52 1,76 2,00 2,24 2,48
Gøteborg/Brevik - Gent/Zeebrügge 0,98 1,23 1,48 1,73 1,98 2,23 2,48
Cuxhaven - Immingham 0,97 1,19 1,41 1,63 1,85 2,07 2,29
Esbjerg - Immingham 0,79 0,97 1,15 1,33 1,51 1,69 1,87
Vlaardingen - Felixstowe 0,31 0,38 0,45 0,52 0,59 0,66 0,73
Vlaardingen - Immingham 0,42 0,52 0,62 0,72 0,82 0,92 1,02
Klaipeda - Fredericia 0,88 1,09 1,30 1,51 1,72 1,93 2,14
Klaipeda - Karlshamn 0,73 0,91 1,09 1,27 1,45 1,63 1,81
Klaipeda - Kiel 1,26 1,58 1,90 2,22 2,54 2,86 3,18
Paldiski - Kapellskär 0,54 0,67 0,80 0,93 1,06 1,19 1,32
Dover - Dunkirk 0,21 0,27 0,33 0,39 0,45 0,51 0,57
Dover - Calais 0,21 0,27 0,33 0,39 0,45 0,51 0,57
Rosslare - Dunkirk 2,56 3,20 3,84 4,48 5,12 5,76 4,80

MGO BAF GBP

april 2021
MGO-pris, EUR/tonn 380,00-399,99 390,00-399,99 400,00-409,99 410,00-419,99 420,00-429,99 430,00-439,99 440,00-449,99
GBP/personbilenhet
Oslo - København 0,68 0,84 0,99 1,15 1,30 1,46 1,61
Amsterdam - Newcastle 0,68 0,84 0,99 1,15 1,30 1,46 1,61
Gøteborg/Brevik - Immingham 0,89 1,10 1,31 1,51 1,72 1,93 2,13
Gøteborg/Brevik - Gent/Zeebrügge 0,84 1,06 1,27 1,49 1,70 1,92 2,13
Cuxhaven - Immingham 0,84 1,03 1,22 1,41 1,59 1,78 1,97
Esbjerg - Immingham 0,68 0,84 0,99 1,15 1,30 1,46 1,61
Vlaardingen - Felixstowe 0,27 0,33 0,39 0,45 0,51 0,57 0,63
Vlaardingen - Immingham 0,36 0,45 0,53 0,62 0,71 0,79 0,88
Klaipeda - Fredericia 0,76 0,94 1,12 1,30 1,48 1,66 1,84
Klaipeda - Karlshamn 0,63 0,79 0,94 1,10 1,25 1,41 1,56
Klaipeda - Kiel 1,09 1,36 1,64 1,91 2,19 2,47 2,74
Paldiski - Kapellskär 0,47 0,58 0,69 0,80 0,91 1,03 1,14
Dover - Dunkirk 0,18 0,23 0,28 0,33 0,39 0,44 0,49
Dover - Calais 0,18 0,23 0,28 0,33 0,39 0,44 0,49
Rosslare - Dunkirk 2,20 2,75 3,31 3,86 4,41 4,96 4,13
Logistikkløsninger PassasjerfergerOm DFDS (engelsk)
SjoefraktBunkerjusteringsfaktorer
DFDS Whistle-blower systemCookiesJuridiskFinanstilsynet report