Sjøfrakt
Ruter og tidsplaner
Terminal tjenester
Tjenester
Kundesenter

MGO BAF

RETNINGSLINJER FOR MARINEGASSOLJE BUNKERJUSTERINGSFAKTOR (BAF)

Nye regler 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 ble EUs svoveldirektiv 2012/33/EU introdusert med krav om stor reduksjon i utslipp av svoveldioksid fra skip, og det har påvirkning av frakt i Nord-Europa. Direktivet krever at skip som seiler i Den engelske kanal, Nordsjøen, Østersjøen (det nord-europeiske utslippskontrollområdet) bruker bunkerolje med maks 0,1 % svovel eller bruker alternative metoder til å oppnå samme effekt.

Ny, enklere bunkertilleggmodell (BAF)

DFDS har nå tatt i bruk en ny, enklere måte å kalkulere BAF på.

Fra 1. januar 2019 vil BAF kun endre seg når MGO-oljepris per tonn endrer seg mellom intervaller på 10 euro.

De nye nivåene for MGO BAF baseres på gjennomsnittsprisen til MGO-olje og EUR/USD-kursen fra de forrige to månedene.

Målt periode 20/02-20/03/2020
0,1% MGO, USD/tonn 390,91
EUR/USD 1,1048
0,1% MGO, EUR/tonn 353,82
EUR/GBP 0,8737

MGO BAF EUR

April 2020
MGO-pris, EUR/tonn <350,00 350,00-359,99 360,00-369,99 370,00-379,99 380,00-389,99 390,00-399,99 400,00-409,99
EUR/personbilenhet
Oslo - København 0,00 0,25 0,43 0,61 0,79 0,97 1,15
Amsterdam - Newcastle 0,00 0,25 0,43 0,61 0,79 0,97 1,15
Gøteborg/Brevik - Immingham 0,00 0,32 0,56 0,80 1,04 1,28 1,52
Gøteborg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 0,00 0,23 0,48 0,73 0,98 1,23 1,48
Cuxhaven - Immingham 0,00 0,31 0,53 0,75 0,97 1,19 1,41
Esbjerg - Immingham 0,00 0,25 0,43 0,61 0,79 0,97 1,15
Vlaardingen - Felixstowe 0,00 0,10 0,17 0,24 0,31 0,38 0,45
Vlaardingen - Immingham 0,00 0,12 0,22 0,32 0,42 0,52 0,62
Klaipeda - Fredericia 0,00 0,25 0,46 0,67 0,88 1,09 1,30
Klaipeda - Karlshamn 0,00 0,19 0,37 0,55 0,73 0,91 1,09
Klaipeda - Kiel 0,00 0,30 0,62 0,94 1,26 1,58 1,90
Paldiski - Kapellskär 0,00 0,15 0,28 0,41 0,54 0,67 0,80
Paldiski - Hanko 0,00 0,08 0,15 0,22 0,29 0,36 0,43
Dover - Dunkirk 0,00 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 0,33
Dover - Calais 0,00 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 0,33

MGO BAF GBP

April 2020
MGO-pris, EUR/tonn <350,00 350,00-359,99 360,00-369,99 370,00-379,99 380,00-389,99 390,00-399,99 400,00-409,99
GBP/personbilenhet
Oslo - København 0,00 0,22 0,38 0,54 0,69 0,85 1,01
Amsterdam - Newcastle 0,00 0,22 0,38 0,54 0,69 0,85 1,01
Gøteborg/Brevik - Immingham 0,00 0,28 0,49 0,70 0,91 1,12 1,33
Gøteborg/Brevik - Gent/Zeebrügge 0,00 0,20 0,42 0,63 0,85 1,07 1,29
Cuxhaven - Immingham 0,00 0,27 0,47 0,66 0,85 1,04 1,23
Esbjerg - Immingham 0,00 0,22 0,38 0,54 0,69 0,85 1,01
Vlaardingen - Felixstowe 0,00 0,09 0,15 0,21 0,27 0,33 0,39
Vlaardingen - Immingham 0,00 0,11 0,19 0,28 0,37 0,46 0,54
Klaipeda - Fredericia 0,00 0,22 0,40 0,59 0,77 0,95 1,14
Klaipeda - Karlshamn 0,00 0,17 0,33 0,48 0,64 0,80 0,96
Klaipeda - Kiel 0,00 0,27 0,55 0,83 1,11 1,38 1,66
Paldiski - Kapellskär 0,00 0,13 0,25 0,36 0,47 0,59 0,70
Paldiski - Hanko 0,00 0,07 0,13 0,19 0,25 0,31 0,37
Dover - Dunkirk 0,00 0,02 0,08 0,13 0,18 0,23 0,29
Dover - Calais 0,00 0,02 0,08 0,13 0,18 0,23 0,29
Logistikkløsninger PassasjerfergerOm DFDS (engelsk)
SjoefraktBunkerjusteringsfaktorer
DFDS Whistle-blower systemCookiesJuridiskFinanstilsynet report