Chevron pointing rightFacebookLinkedInTwitterEmailFacebooklinkedInBlogYouTubeInstagramArrow downExternal link (before text)Toggle menu and search iconLoginTriangle pointing upSearch (magnifying glass)Cross (close)InfoPassenger ferriesBoatTruckAbout usDownloadCustomer center iconFerry crossingBusiness cruiseCruises and packagesGroupsAutomotiveHazardous cargoIndustrial cargoISO containerMobile machineReefer containerReefer trailerSelf-driveTrailerBulk liquidPdfSwitch-arrowsCheckmarkThree dotsCross with circleFlag nl-BEFlag fr-BEFlag sv-SEFlag da-DKFlag nlFlag etFlag fiFlag deFlag itFlag lvFlag ltFlag nnFlag ruFlag esFlag plFlag frFlag en (UK)Flag en (US)Flag en (Global)Flag pt (BR)Flag en (CA)Flag zh (CN)Flag cs (CZ)Flag ee (EE)Flag ja (JP)Flag ko (KR)Flag ro (RO)Flag sk (SK)Flag bgAlertOutbound and Returntickmarknumber of sailingsdruration of sailingdrive onsea view cabinbooking deadlinedrive on cycle onconcert ticketmatch ticketbus transfercurrency DKKcurrency €currency poundcurrency %romantic mealnights on boardmealromantic nights on boardnights in cityromantic cityfamily city
GDPR-DISCLAIMERGDPR-READMORE
GENERAL-REJECT

KUNDESERVICE - TRANSPORTTJENESTER

KUNDESERVICE - TRANSPORTTJENESTER

Vennligst gi oss opplysninger som gjelder din forespørsel

Dette feltet er påkrevet
Dette feltet er påkrevet
Dette feltet er påkrevet
Dette feltet er påkrevet
+
Dette feltet er påkrevet
Uriktig format
Dette feltet er påkrevet

OFTE SPURTE SPØRSMÅL

DFDS OG MILJØET
Hvordan tar DFDS vare på miljøet?

Kundene våre kan forvente høye kvalitetstandarder som møter forventningene deres og går hånd i hånd med våre tiltak for stadig forbedrede miljømilepæler.

Verktøyene våre er forpliktelsen vår til dynamisk kundeservice og kontinuerlig utvikling siktet på bærekraftige løsninger.

Hvor kvalitetsbevisste er DFDS?

Hos DFDS er kvalitet nært tilknyttet kundeservicen vår. Ordningene våre for kvalitetsforbedring er til for å sikre at kundene våre alltid får tjenester i henhold til lovet kvalitet. Dette betyr overholdelse av rutetider, kontakter og avtaler, unngå eller redusere tjenesteforstyrrelser, skade på last og stadig strekke oss for å oppnå de mest effektive løsningene. For å gjør dette tilbyr vi gjennomsiktighet og dokumentering gjennom sertifisering og effektive kundekommunikasjonssystemer.

Er DFDS dedikerte til bærekraftige løsninger?

Vi er alle ansvarlige for hvilken verden vi etterlater fremtidige generasjoner, og at den verden er i økologisk balanse. Hos DFDS er vi dedikerte til å kontinuerlig utvikle driften vår og aktivitetene våre for å redusere energiforbruk og vår påvirkning på miljøet. For å gjøre dette overvåker vi nøye og dokumenterer energiforbruket og påvirkningen vår på miljøet. Vi forsøker også å formidle informasjon om miljøfotavtrykket vårt til kundene og partnerne våre, så vel som våre ansatte.

Reduserer DFDS CO2-utslipp?

CO2 er den vanligste drivhusgassen, og volumet som slippes ut økes eller reduseres proporsjonalt med drivstofforbruk. DFDS har startet et omfattende prosjekt utviklet for å redusere bunkerforbruk med en rekke tekniske og operative initiativer. Målet vårt er å redusere CO2 utslipp med 5 % fra 2012 til 2017, samt utslipp av svovel, NOX og partikler. Initiativer for å nå dette målet omfatter:

 • Registrering av energiforbruk og utslipp
 • Resirkulering av overflødig varme
 • Optimalisere avgangs- og ankomsttider
 • Optimalisere seiling etter vær- og sjøforhold med ny IT-teknologi
 • Nye tekniske løsninger
FARLIG LAST

Hva er retningslinjene for farlig last hos DFDS?

 1. Ingen gods som er eller kan bli farlig, brennbar, lettantennelig eller skadende (inkludert radioaktivt materiale), eller som er eller kan være tilbørlig til å påføre materialskade på noen måte, skal tilbys til transportør eller forsendelse uten uttrykkelig skriftlig samtykke. Enheten som godset holdes i, samt selve godset skal tydelig merkes på utsiden for å indikere slikt gods natur og karakter. Godset skal også samsvare med enhver gjeldende lov, forskrift eller krav. Hvis slikt gods leveres til transportøren uten nevnt skriftlig samtykke og/eller utførelse, eller hvis det etter transportørens mening er en sannsynlighet for at godset vil kunne bli av en farlig, brennbar, lettantennelig eller skadende natur, kan godset til enhver tid bli destruert, avhendet, forlatt eller uskadeliggjort uten erstatning til den handlende og uten at det berører rettighetene til frakt fra transportøren.

 2. Den handlende sikrer at slikt gods er pakket på en tilstrekkelig måte for å motstå forsendelsesrisikoene med tanke på godsets natur og i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter for forsendelsesløpet.

 3. Uavhengig av om den handlende var klar over godsets natur skal den handlende holde transportøren helt skadesløs mot alle erstatningsansvar og -krav, straffeerstatning eller andre utgifter som oppstår som en konsekvens av forsendelsen av slikt gods.

 4. Ingen deler av innholdet i denne klausulen skal frata transportøren noen rettigheter gitt andre steder.

Viktig: Supplerende rutespesifikke instruksjoner relatert til transporten av farlig gods gis på de relevante rutesidene.

Jeg må transportere farlig gods, hva er retningslinjene hos DFDS?

For farlig gods må sjåføren rapportere til fraktskranken med signerte notater for farlig gods* og frakttrailere må merkes med klistrelapper for farlig gods på hver side av traileren. Hvis notatene for det farlige godset ikke er korrekt eller ikke er signert av sjåføren, vil traileren og det tilhørende kjøretøyet ikke fraktes.

 • De medfølgende dokumentene som spesifiserer den nøyaktige naturen til faren må leveres inn av sjåføren med traileren. Følgende opplysninger må være i våre hender før henvendelse til stuings- og isolasjonsplanlegging for forsendelsen.

 • FN-nummer/numre

 • Korrekte forsendelsesnavn
 • IMDG-klasser / underklasse
 • Forpakningsgruppe (hvis aktuelt)
 • Flammepunkt (hvis aktuelt)
 • Havforurensende materiale (hvis aktuelt)
 • Forpakningstype
 • Antall forpakninger og vekt / volum
 • Ved tilfeller med begrenset antall må dette tydelig anvises på de medfølgende dokumentene. Hvis dette ikke forekommer kan det hende substansen ikke kvalifiseres som begrensede mengder.
 • Forsenders erklæring og forpakningssertifikat som erklærer fullt samsvar med IMDG-forskrifter.
BESTILLINGSSYSTEM

Hvorfor er det flere ulike systemer for booking og sporing, og hvilken bør jeg bruke?

DFDS jobber med å oppgradere det nettbaserte bookingsystemet. Vår nye nettbaserte booking fungerer på alle enheter, slik at du kan bestille, oppdatere og spore frakt etter behov. Bruk kontaktskjemaet dersom du ikke allerede har en konto. Det gamle bookingsystemet, Infobridge, er fortsatt tilgjengelig (kun for stasjonær datamaskin) for eksisterende brukere med en konto. Bruk kontaktskjemaet nedenfor for å be om en konto til det nye nettbaserte bookingvertkøyet vårt hvis du er en ny kunde. Kunder som bruker Dover–Calais- og Dover–Dunkirk-rutene kan også fortsette å bestille med Phoenix Web (mobilvennlig) hvis de har en konto allerede.

Hva gir bookingverktøyene tilgang til?

Alle verktøy gir deg muligheten til å opprette, endre eller oppheve bookinger samt spore en eksisterende forsendelse eller booking.

EKSTRAGEBYRER

Hva slags ekstragebyr kan jeg forvente når jeg samarbeider med DFDS?

To variable elementer som påvirker kostnaden for transport er valutasvingninger (CAF) og drivstoffkostnader (MGO, BAF). For å kompensere for disse to elementene legger vi til ekstragebyrer som kan variere for ulike ruter. Ytterligere ekstragebyrer gjelder avhengig av transporttype og last:

 • Gebyr for tilleggssjåfør
 • Gebyr for farlig last
 • Gebyr for buskap
 • Gebyr for last utenfor målestokk
 • Gebyr for fryselast
 • Sikkerhetsinspeksjon
 • Vintergebyr (gjelder kun i Russland)

Kontakt vårt nærmeste konto r for å finne informasjon om gjeldende ekstragebyrer. Les om EUs svoveldirektiv og DFDS Response.

REISEBESTEMMELSER

Du finner betingelser og vilkår på den juridiske siden.