Passagerarfartyg
Båtresa
Kryssningar
Semesterresor & Erbjudanden
Grupper & Konferens
Inspiration & Kundservice
COVID-19

Covid-19 / Coronavirus - vanliga frågor och svar

DFDS bevakar kontinuerligt och ingående rekommendationerna från nationella och internationella hälsovårdsmyndigheter vad beträffar coronaviruset/Covid-19. Vi är dessutom i tät kontakt med de danska sjöfartsmyndigheterna och följer noggrant med läget beträffande coronaviruset.

Frågor Svar
Är DFDS fartyg fortfarande i trafik? Alla passagerarfärjor är går enligt tidtabell med följande undantag:
• Köpenhamn-Oslo-rutten: Tillfälligt inställda avgångar till minst 13 april 2020
• Amsterdam-Newcastle-rutten: Tillfälligt inställda avgångar till minst 13 april 2020. Den sista avgången från Newcastle är den 22 mars. Den sista avgången från Amsterdam är den 21 mars.
Hur länge kommer DFDS att fortsätta operera? DFDS kommer att upprätthålla sin trafik så länge inte myndigheter utfärdar ett direkt reseförbud eller gränsen till en destination stängs.
Vad gör ni för att säkerställa att det är tryggt att resa? Eftersom våra gästers säkerhet och trygghet har högsta prioritet för oss har vi i enlighet med rekommendationerna från WHO vidtagit åtgärder för att minska spridningen av COVID-19 såväl som andra vanliga influensavirus som förekommer varje år: Vi informerar alla passagerare om hygienprocedurer och försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning av smitta.
Behållare med handsprit har ställts upp överallt på fartygen för våra passagerares bruk.
• Kontinuerlig rengöring av beröringspunkter.
• Fartyget har etablerade procedurer för passagerare som drabbas av viruset, inklusive karantänsåtgärder.
• Fartyget har etablerade procedurer för alla passagerare som drabbas av viruset, inklusive karantänsåtgärder.
• Fartygens besättning har strikta rutiner och hygienkrav.
• Fartygen har med sig ett lager av ansiktsmasker för att begränsa spridningen av infektionen om behov skulle uppstå.

Du finner länkar till relevanta myndigheter i listan nedanför.
Vilka återbetalningsregler gäller i den nuvarande situationen om jag som kund av- eller ombokar på en rutt som fortfarande är i drift? För bokningar med avresa fram till 30. april 2020 erbjuder DFDS två alternativ:
• Gratis ombokning utan ändringsavgifter. Om den nya biljetten är dyrare än den ursprungliga betalar kunden mellanskillnaden.
• Gratis avbokning utan ändringavgifter och ett tillgodohavande/resekredit motsvarande det ursprungliga biljettpriset utfärdas. Detta kan användas som betalning vid en framtida bokning.
• För att ovanstående skall gälla, måste kunden ge oss besked senast 24 timmar före avresa.
• Tillgodohavandet/resekrediten löper ut 31. december 2020, och resan måste genomföras senast den 30 juni 2021.
• Tillgodohavandet/resekrediten är personlig och kan inte överdras till andra.
• Detta gäller för individuella bokningar oavhängig av bokningskanal (direkt eller via tredjepart).
• Ovanstående gäller för alla rutter och gäller endast båtresor (inte paketresor)

För mer information angående din bokning, vänligen kontakta oss via e-post Skriv ditt nuvarande resedatum och bokningsnummer i ämnesraden. E-postadresser finner du i listan nedanför.
Vilka återbetalningsregler gäller om DFDS ställer in min resa? Du kommer att få ett tillgodohavande/kreditkupong motsvarande det ursprungliga biljettpriset som du kan använda vid ett senare tillfälle (resan måste genomföras senast den 30 juni 2021). Om du föredrar ett alternativ, vänligen kontakta oss via e-post. Skriv ditt nuvarande resedatum och bokningsnummer i ämnesraden. E-postadresser finner du i listan nedanför
Vad händer om priset på min framtida resa är högre än priset på min ursprungliga bokning? Om din framtida resa är dyrare än den ursprungliga måste du betala mellanskillnaden.
Vilket är det bästa sättet att komma i kontakt med DFDS? Det bästa är att kontakta oss via e-post. Du finner kontaktinformation till våra respektive kontor i listan nedanför.

Det många som vill komma i kontakt med oss och vi upplever för närvarande extra stor belastning på våra kundcenter. Vi lovar att läsa och svara på alla e-postmeddelanden så fort vi kan. Vi uppskattar ditt tålamod och förståelse i dessa speciella tider.
Vilken e-postadress ska jag använda när jag kontaktar DFDS om min bokning? SE: sinfo@dfds.com
NO: kundeservice@dfds.com
DK: dkinfo@dfds.com
UK: travel.sales@dfds.com
NL: nlinfo@dfds.com
FR: newhaven-dieppe@dfds.com
DE: service.de@dfds.com
LT: pax.lt@dfds.com
EE: pax.estswe@dfds.com
Hur kontaktar jag de lokala myndigheterna i ett specifikt land? NYTTIGA OFFICIELLA LÄNKAR

UK: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas/covid-19-specified-countries-and-areas-with-implications-for-returning-travellers-or-visitors-arriving-in-the-uk

Nederland: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Frankrike: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Tyskland: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Danmark: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Norge: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Litauen: http://sam.lrv.lt/koronavirusas

Sverige: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Estland: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Belgien: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Finland: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

Italien: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228

WHO: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronavirusesCOVID-19 - viktiga uppdateringar

Sista uppdateringar
SjöfraktLogistiklösningarOm DFDS (engelska)
PassagerarfartygCorona virus
DFDS Whistle-blower systemCookiesJuridisk