Trieste-terminalen

Terminal Trieste map

Om Trieste-terminalen

I frihavnen i Trieste kan varer, som ankommer fra utlandet via sjøveien, gå fritt i transitt og sendes videre til de utenlandske destinasjonene. Med havnens unike tollfrie status er den en ideell Europa-forbindelse for godstrafikk fra det østlige Middelhavet, den er derfor svært viktig for U.N. Ro-Ro-kunder, ettersom dette er den eneste frihavnen i Middelhavet.

Når tollfrie EU-varer er importert kan de få en 180 dager lang forsinkelse i å betale toll, merverdiavgift og særavgifter, det er ingen tidsbegrensning på lagring av varer og heller ingen bankgaranti som forfaller, så lenge varene befinner seg i frihavnen. Havneavgiftene er lavere enn i andre italienske havner, og transitt for nyttekjøretøy, som skal videre til andre land, er forenklet.

DFDS ship, Türkiye port, sea logistics

Terminalens tilbud

DFDS Freight terminal in Trieste

Godshåndtering

Triste-terminalen kan håndtere mange typer gods, inkludert standardenheter (semi-trailere, hele og lange enheter), alle slags containere og last som ikke er standard samt tunge løfteoperasjoner.

DFDS Trieste terminal, vessel in port

Håndtering av fartøy

Havnen i Trieste har et areal på totalt 2 300 000 m² og Riva Traiana-terminalen, der U.N. Ro-Ro legger til kai, er på 185 000 m² og har tre ramper dedikert til roro-skip. Havnen i Trieste brukes til råolje, roro-frakt, containere og stykkgods.

Strategisk plassering

Havnen i Trieste er den nordligste havnen i Middelhavet og har god tilgang til Vest- og Sentral-Europa.

Tog til Wels (ISU), Bettemburg, Duisburg, Ludwigshafen og München opererer fra samme terminal. Tyrkiske roro-operatører bruker roro-terminalene i Trieste til sitt fulle grunnet hyppig service og høy trafikk. Terminalen har et administrativt bygg for agentur og toll. I tillegg er rolo-terminalen mellom Trieste og Salzburg plassert i Riva Triana-terminalen.

Havnen i Trieste har enkel forbindelse til europeiske motorveier. Riva Triana-terminalen er driftet av Samer Seaports & Terminals Srl.

DFDS Trieste 102-Intermodal 2018

Trieste-terminalens plassering

Adresse Samer Seaports & Terminals Punto Franco Nuovo Riva Traiana 34123 Trieste Italy

Åpningstider 24/7

Kontakt +39 040 670 27 11 samer@samer.com

trieste terminal interactive map

Terminalens kapasitet

  • Agenturtjenester

  • Alle typer håndteringstjenester

  • Veterinærkontroll ved grenseovergang

  • Unik status for tyrkiske lastebilselskaper (frihavnstatus)

  • Langsiktig konsesjon

  • Den nordligste havnen i Middelhavet (tilgang til det europeiske innlandet)

  • Den største roro-terminalen i Trieste med 3 fortøyningsplasser som er dedikert til roro-skip og 1 til stykkgodsskip

  • Tre lagerfasiliteter på totalt 44 000 m²

  • Alle dager, hele døgnet, i samsvar med IPS

Er du klar til å forenkle fraktprosessen?

Ekspertene våre er her for å svare på alle spørsmål du har, samt hjelpe deg når du har behov for det.