Klaipeda-Fredericia hero
KLAIPEDA – FREDERICIA

Trailer

Uavhengig sjåfør

Kjøletrailer

Farlig last

ISO  container(e)

Kjølecontainer

Mobil maskin

Industriell last

Kjøretøytransport

Klaipeda - Fredericia

Last ned rutetider

Avganger

Torsdager 09:00
Søndager 18:00

Ankomster

Fredager 16:00
Tirsdager 05:00

Tidsfrister

Uavhengige sjåfører: 2 timer før avgang

Trailere: 2 timer før avgang

Farlig last: 4 timer før avgang

Kjøleenheter: 2 timer før avgang

Ny kunde?

Spesifiser hvilke transportbehov du har, og vi vil gi deg et pristilbud.

Bestill og spor

Vårt intuitive bookingsystem fungerer på alle enheter. Dermed kan du bestille, oppdatere og spore forsendelsen når du ønsker det.

Kontakt oss

Serviceavgifter

MGO BAF-kostnader

November 2022
14.74 €/Lmn
12.93 £/Lmn

Desember 2022
13.9 €/Lmn
12.1 £/Lmn

Hva er MGO BAF?

MGO BAF, eller marinegassolje bunkerjusteringsfaktor, kompenserer for svingninger i prisen til et skips drivstoff.

Om prisen stiger over et visst nivå, vil det bli gitt en tilleggsavgift. Om prisen synker under et visst nivå, vil tilleggsavgiften bli redusert.

Farlig og spesialgods

Pictogram representing GHS hazard divisions 1.1-1.3, explosives

Eksplosiver 1.1-1.3

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gass 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Brennbare væsker 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Brannfarlige faste stoffer 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Oksiderende stoffer

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Giftige stoffer 6

Pictogram representing GHS hazard class 7, radioactive material

Radioaktivt materiell

Pictogram representing GHS hazard class 8, corrosive substances

Etsende stoffer 8

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Div. farlig last 9

Unormal last

  • Trailere lengre enn 14 meter
  • Lastebil + trailere lengre enn 17 meter
  • Containere/ tankcontainere/ flak lengre enn 20 fot
  • Containere/ tankcontainere/ flak lengre enn 30 fot
  • Containere/ tankcontainere/ flak lengre enn 40 for

Ofte spurte spørsmål

Gå til vår side for brukerstøtte for mer informasjon om tilleggsavgifter, vilkår og betingelser, farlig last, miljøpåvirkning fra DFDS, bookingsystem og mer.

DFDS-UK-2018 2595

Ny kunde?

Spesifiser hvilke transportbehov du har, og vi vil gi deg et pristilbud.