Klaipeda-Kiel hero
Klaipeda - Kiel

Trailer

Kjøletrailer

Farlig last

Uavhengig sjåfør

ISO  container(e)

Kjølecontainer

Mobil maskin

Industriell last

Kjøretøytransport

Klaipeda - Kiel

Last ned rutetider
Seiletid: 19 timer

Avganger

Mandag 21:30
Tirsdag 22:00
Onsdag 22:30
Torsdag 23:00
Fredag 23:30
Lørdag 23:59

Ankomster

Tirsdag 17:00
Onsdag 17:30
Torsdag 18:00
Fredag 18:30
Lørdag 19:00
Søndag 19:30

Tidsfrister

Uavhengige sjåfører: 2 timer før avgang

Trailere: 2 timer før avgang

Farlig last: 3 timer før avgang

Ny kunde?

Spesifiser hvilke transportbehov du har, og vi vil gi deg et pristilbud.

Bestill og spor

Vårt intuitive bookingsystem fungerer på alle enheter. Dermed kan du bestille, oppdatere og spore forsendelsen når du ønsker det.

Våre tjenester

container transportation map 1200x600

Rask transport av kontainere mellom vesteuropa og østeuropa.

Med et stort nettverk over hele Europa, kan vi sørge for rask og effektiv kontainertransport fra/til de største havnene i nordeuropa til/fra destinasjon i de baltiske land og videre. Vi tilbyr ett enkelt kontaktpunkt og tolltjeneste for å sikre korte transporttider og en sikker prosess for å flytte lasten din dit du trenger den, når du trenger den.

Kontakt oss

Serviceavgifter

MGO BAF-kostnader

April 2024
12.46 €/Lmn
10.66 £/Lmn

Mai 2024
12.46 €/Lmn
10.67 £/Lmn

Hva er MGO BAF?

Marine Gas Oil Bunker Adjustment Factor kompenserer for svingninger i prisen på skipets drivstoff.

Les om BAF retningslinjer >

Hva er ETS? Målet med kvotehandelssystemet (ETS) er å skape et økonomisk insentiv for rederier til å redusere sine klimagassutslipp.

__Les om ETS >__

Ekstra omkostninger

På vår rute mellom Klaipeida-Kiel, kan det komme ekstraomkostninger.

Farlig og spesialgods

Pictogram representing GHS hazard divisions 1.1-1.3, explosives

Eksplosiver 1.1-1.3

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gass 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Brennbare væsker 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Brannfarlige faste stoffer 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Oksiderende stoffer

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Giftige stoffer 6

Pictogram representing GHS hazard class 7, radioactive material

Radioaktivt materiell

Pictogram representing GHS hazard class 8, corrosive substances

Etsende stoffer 8

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Div. farlig last 9

Unormal last

For enheter som overstiger bredde på 2,6 meter gjelder følgende tilleggsavgifter:

2.61 - 3.00 m. grunnrente + 25 %,

3.01 - 3.50 m. grunnrente + 50 %,

3.51 - 4.00 m. grunnrente + 75 %,

4.10 - 4.51 m. grunnrente + 100 %,

Fra 4,51 m. på forespørsel

Forsendelse av enheter som overstiger vekt på 40 tonn, grunnrenten er + 20 %

Ofte spurte spørsmål

Gå til vår side for brukerstøtte for mer informasjon om tilleggsavgifter, vilkår og betingelser, farlig last, miljøpåvirkning fra DFDS, bookingsystem og mer.

DFDS-UK-2018 2595

Ny kunde?

Spesifiser hvilke transportbehov du har, og vi vil gi deg et pristilbud.