Klaipeda-Kiel hero
Klaipeda - Kiel

Trailer

Kjøletrailer

Farlig last

Uavhengig sjåfør

ISO  container(e)

Kjølecontainer

Mobil maskin

Industriell last

Kjøretøytransport

Klaipeda - Kiel

Last ned rutetider
Seiletid: 19 timer

Avganger

Mandag 22:00
Tirsdag 22:00
Onsdag 22:00
Torsdag 22:00
Fredag 22:00
Lørdag 22:00
Søndag 22:00

Ankomster

Tirsdag 17:00
Onsdag 17:00
Torsdag 17:00
Fredag 17:00
Lørdag 17:00
Søndag 17:00
Mandag 17:00

Tidsfrister

Uavhengige sjåfører: 2 timer før avgang

Trailere: 2 timer før avgang

Farlig last: 3 timer før avgang

Ny kunde?

Spesifiser hvilke transportbehov du har, og vi vil gi deg et pristilbud.

Bestill og spor

Vårt intuitive bookingsystem fungerer på alle enheter. Dermed kan du bestille, oppdatere og spore forsendelsen når du ønsker det.

Våre tjenester

container transportation map 1200x600

Rask transport av kontainere mellom vesteuropa og østeuropa.

Med et stort nettverk over hele Europa, kan vi sørge for rask og effektiv kontainertransport fra/til de største havnene i nordeuropa til/fra destinasjon i de baltiske land og videre. Vi tilbyr ett enkelt kontaktpunkt og tolltjeneste for å sikre korte transporttider og en sikker prosess for å flytte lasten din dit du trenger den, når du trenger den.

Kontakt oss

Serviceavgifter

MGO BAF-kostnader

September 2023
14.06 €/Lmn
12.11 £/Lmn

Oktober 2023
16.94 €/Lmn
14.54 £/Lmn

Hva er MGO BAF?

MGO BAF, eller marinegassolje bunkerjusteringsfaktor, kompenserer for svingninger i prisen til et skips drivstoff. 

Om prisen stiger over et visst nivå, vil det bli gitt en tilleggsavgift. Om prisen synker under et visst nivå, vil tilleggsavgiften bli redusert.

Ekstra omkostninger

På vår rute mellom Klaipeida-Kiel, kan det komme ekstraomkostninger.

Farlig og spesialgods

Pictogram representing GHS hazard divisions 1.1-1.3, explosives

Eksplosiver 1.1-1.3

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gass 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Brennbare væsker 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Brannfarlige faste stoffer 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Oksiderende stoffer

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Giftige stoffer 6

Pictogram representing GHS hazard class 7, radioactive material

Radioaktivt materiell

Pictogram representing GHS hazard class 8, corrosive substances

Etsende stoffer 8

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Div. farlig last 9

Unormal last

For enheter som overstiger bredde på 2,6 meter gjelder følgende tilleggsavgifter:

2.61 - 3.00 m. grunnrente + 25 %,

3.01 - 3.50 m. grunnrente + 50 %,

3.51 - 4.00 m. grunnrente + 75 %,

4.10 - 4.51 m. grunnrente + 100 %,

Fra 4,51 m. på forespørsel

Forsendelse av enheter som overstiger vekt på 40 tonn, grunnrenten er + 20 %

Ofte spurte spørsmål

Gå til vår side for brukerstøtte for mer informasjon om tilleggsavgifter, vilkår og betingelser, farlig last, miljøpåvirkning fra DFDS, bookingsystem og mer.

DFDS-UK-2018 2595

Ny kunde?

Spesifiser hvilke transportbehov du har, og vi vil gi deg et pristilbud.