Paldiski-Kapellskar hero
Paldiski - Kapellskär

Trailer

Kjøletrailer

Farlig last

Uavhengig sjåfør

ISO  container(e)

Kjølecontainer

Mobil maskin

Industriell last

Kjøretøytransport

Paldiski til Kapellskär

Last ned rutetider
Seiletid: 9,5-10,5 timer

Avganger

Mandag 22:00
Tirsdag 22:00
Torsdag 10:30
Fredag 10:30
Lørdag 22:00
Søndag 22:00

Ankomster

Tirsdag 07:30
Onsdag 07:30
Torsdag 19:00
Fredag 19:00
Søndag 07:30
Mandag 07:30

Tidsfrister

Sjåføren kjører selv: 1 time før avgang

Trailere & fraktenheter uten sjåfør: 3 timer før avgang

Farlig gods: 2 timer før avgang

Spesiallast: 2 timer før avgang

Ny kunde?

Spesifiser hvilke transportbehov du har, og vi vil gi deg et pristilbud.

Bestill og spor

Vårt intuitive bookingsystem fungerer på alle enheter. Dermed kan du bestille, oppdatere og spore forsendelsen når du ønsker det.

Kontakt oss

Serviceavgifter

MGO BAF-kostnader

Juni 2024
4.57 €/Lmn
3.92 £/Lmn

Mai 2024
5.09 €/Lmn
4.36 £/Lmn

Hva er MGO BAF?

Marine Gas Oil Bunker Adjustment Factor kompenserer for svingninger i prisen på skipets drivstoff.

Les om BAF retningslinjer >

Hva er ETS? Målet med kvotehandelssystemet (ETS) er å skape et økonomisk insentiv for rederier til å redusere sine klimagassutslipp.

__Les om ETS >__

Tilleggsavgift

Supplerende tilleggsavgifter kan forekomme Vennligst se dokumentet.

Farlig og spesialgods

Pictogram representing GHS hazard divisions 1.1-1.3, explosives

Eksplosiver 1.1-1.3

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gass 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Brennbare væsker 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Brannfarlige faste stoffer 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Oksiderende stoffer

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Giftige stoffer 6

Pictogram representing GHS hazard class 7, radioactive material

Radioaktivt materiell

Pictogram representing GHS hazard class 8, corrosive substances

Etsende stoffer 8

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Div. farlig last 9

Unormal last

For enheter som overstiger bredde på 2,6 meter, gjelder følgende tilleggsavgifter:

Overbredde Tilleggsavgift
2.61 - 3.00 m SF* og MGO BAF & ETS + 25 %
3.01 - 3.50 m SF* og MGO BAF & ETS + 50 %
3.51 - 4.00 m SF* og MGO BAF & ETS + 75 %
4.01 - 6.00 m SF* og MGO BAF & ETS + 100 %
6.01 - and over skal avtales separat

*Sjøfrakt

Ofte spurte spørsmål

Gå til vår side for brukerstøtte for mer informasjon om tilleggsavgifter, vilkår og betingelser, farlig last, miljøpåvirkning fra DFDS, bookingsystem og mer.

DFDS-UK-2018 2595

Ny kunde?

Spesifiser hvilke transportbehov du har, og vi vil gi deg et pristilbud.