DFDS VOLVO ELECTRIC TRUCK
Elektromobilitet

Vi er på vei mot karbonfri transport

Elektromobilitet

Vi akselererer overgangen til elektrisk veitransport

Vi forstår hvor viktig det er å redusere karbonutslipp så raskt som mulig, og vi er godt i gang med vår overgang til elektrisk veitransport. Men vi kan ikke gjennomføre overgangen alene. Det krever riktig infrastruktur og samarbeid på tvers av ulike samfunnsområder. Derfor samarbeider vi med partnere som Volvo Trucks for å forbedre samarbeidet mellom myndigheter, bransjer, leverandører og kunder om å fremskynde overgangen til elektrisk veitransport.

Volvo electric trucks agreement

Volvo Trucks: Starten på en grønn tidsalder på veien

I samarbeid med en langvarig partner har vi offisielt ønsket de første helektriske lastebilene velkommen i vår veiflåte. Volvo Trucks' leveranse av elektrisme lastebiler markerer en betydelig milepæl i vår innsats for å fase ut våre fossildrevne kjøretøy fra vår tjeneste. Under samarbeidets gang forventer vi flere elektriske lastebiler i nær fremtid mens vi arbeider med å skape en karbonfri veiflåte.

shore power

Landkraft i København

I samarbeid med Copenhagen Malmö Port og Actemium har vi opprettet et landstrømanlegg ved vår fergeterminal i København. Anlegget gjør at våre passasjerferger kan slå av motorene når de ligger i havn, noe som vil redusere karbonutslipp betraktelig, fjerne støyforurensning og skape et generelt bedre miljø i havnen. Sammen med landstrømanlegg ved våre terminaler i Gøteborg og Oslo er København-prosjektet det seneste i et løpende initiativ for å elektrifisere våre terminaler og skape mer bærekraftige transittnav.

Elektriske lastebiler

Elektriske lastebiler

Landstrøm

Landstrøm

Ladestasjoner

Ladestasjoner

Samarbeid

Samarbeid

Forest

På vei mot en bærekraftig fremtid

Vårt arbeid med elektromobilitet er en del av vårt overgripende engasjement for en karbonfri fremtid. Med innovasjon og samarbeid arbeider vi for å redusere våre karbonutslipp med 45 % innen 2030 og for å bli karbonnøytrale innen 2050. I kombinasjon med andre initiativ spiller vårt arbeid med å utvikle stadig mer elektromobilitet en nøkkelrolle for en umiddelbar reduksjon av karbonutslipp og hjelper oss på veien mot en bærekraftig fremtid.

DFDS colleagues at a computer screen

Samarbeid er løsningen

Vi samarbeider med entreprenører, universiteter, forskere, foretak, akademia, ikke-statlige organisasjoner og offentlige institusjoner om å utvikle radikale, innovative og bærekraftige forretnings- og finansieringsmodeller, samt å knytte til oss talentfulle nye ansatte.

aerial shot of ship horizontal

Sammenlikne energieffektivitet

DFDS Volvo truck, cropped

Samarbeid med Volvo Trucks

DFDS freight vessel

DFDS installerer smartporter for selvgående kjøretøy