Analiza przypadku: Przemysł motoryzacyjny

automotive (large)

Wyzwanie

Duży europejski producent samochodów planował uzyskać płynny system planowania, kontroli i widoczności w międzynarodowej, multimodalnej sieci produkcji oraz dystrybucji. Konieczne było proaktywne realizowanie transportu w łańcuchu dostaw, a także kompleksowe monitorowanie i sterowanie złożonymi procesami w wielu lokalizacjach oraz trybach transportu.

Klient z branży motoryzacyjnej wymagał rozwiązania typu wieża kontrolna, które funkcjonuje pomimo wielu fluktuacji i pozwala obsługiwać zarówno szczytowe zapotrzebowanie, jak i zatrzymania produkcji. Rozwiązanie musiało być wysoce niezawodne i dokładne — od momentu odbioru po dostawę. Klient poszukiwał partnera w dziedzinie logistyki motoryzacyjnej, który dysponuje rozległą wiedzą na temat prowadzenia i utrzymywania złożonych rozwiązań logistyki łańcucha dostaw, oferuje ścisłą współpracę i udziela usług funkcjonujących przez całą dobę.

DFDS automotive industry q1 2018

Rozwiązanie

Firma DFDS opracowała rozwiązanie wieży kontrolnej, które przez całą dobę 7 dni w tygodniu obsługuje całą produkcję motoryzacyjną oraz przepływ dostaw drogą morską i lądową. Zainwestowaliśmy w specjalistyczny sprzęt odpowiedni do rodzaju, ilości i wymaganej szybkości transportu w łańcuchu dostaw. Dzięki temu zagwarantowaliśmy płynność całego procesu — terminowe wysyłki i dostawy w każdej lokalizacji na trasie. Podjęte wspólne działania i całkowite wykorzystanie możliwości oraz wymaganych zasobów firmy DFDS pozwoliły nie tylko wygrać przetarg, ale poszerzyć zakres umowy z tym dużym europejskim producentem samochodów i przedłużyć ją.

DFDS truck entering terminal

Wyniki

Wieża kontrolna zapewnia producentowi w branży motoryzacyjnej całkowitą widoczność przepływu logistyki i możliwość sterowania tym systemem. We współpracy z nami ten producent ujednolicił i poprawił metody produkcji oraz dostarczania nowych samochodów, aby maksymalnie wykorzystać swój potencjał.

DJI 0024