Case-studie: Bilindustri

automotive (large)

Utfordring

En stor europeisk bilprodusent ønsket å oppnå sømløs planlegging, kontroll og transparens i sine internasjonale, multimodale, produksjons- og distribusjonsnettverk. De ønsket å kunne drive forsyningskjeden på en proaktiv måte og gi full styring og kontroll av komplekse prosesser på tvers av flere transportmetoder og lokasjoner.

Bilkunden trengte en kontrolltårnløsning som kunne støtte store volumsvingninger og håndtere topper såvel som produksjonsstopp. Det måtte være svært pålitelig og presist, fra henting til levering. De så etter en motorlogistikkpartner med omfattende kunnskap om å drive og opprettholde kompleks forsyningskjedelogistikk, som var enkle å samarbeide med og som kunne tilby en løsning som fungerte hele døgnet.

DFDS automotive industry q1 2018

Løsning

DFDS utviklet en kontrolltårnløsning med service 24 timer i døgnet, 7 dager i uken som kunne håndtere hele bilproduksjons- og leveringsforløpet over sjø og vei. Vi investerte i spesialutstyr som passet egenskapene, volumet og hastigheten til forsyningskjeden for å sikre at alt gikk smidig og ble fraktet og levert i tide på enhver lokasjon underveis. Gjennom den dedikerte samarbeidsinnsatsen til alle involverte, og full bruk av alle kapasitetene og nødvendige aktivaene til DFDS, vant vi ikke bare dette anbudet, men utvidet og forlenget kontrakten med denne store europeiske bilprodusenten.

DFDS truck entering terminal

Resultater

Kontrolltårnet gir bilprodusenten komplett transparens og kommando over logistikkforløpet. Sammen med oss har kunden strammet inn og forbedret måten de produserer og leverer nye biler på, og maksimerer dermed sin kapasitet.

DJI 0024