Intermodal transportoppgradering: En logistikkforbedringsløsning

Holmen case study image

Om Holmen

Stockholmbaserte Holmen er et av de størstes skogsproduktselskapene i Europa. Med mer enn 3.300 ansatte omfatter Holmens virksomhetsområder trevarer, skogindustri, fornybar energi, kartong og papir. Holmens virksomhet dreier seg om foretakets fokus på skogens økosyklus og en forpliktelse til å lage fornybare produkter. Holmen Paper er én av seks divisjoner i Holmen og har en årlig produksjon på ca. 1 million tonn papirprodukter ved Hallsta papirfabrkk (Hallstavik) og Braviken papirfabrikk (Norrköping).

Client: Holmen Industry: Forest products Headquarters: Stockholm, SE Type: Public Founded: 1609

Holmen Logo

Sammendrag

Etter å ha opplevd en endring i forespørselen fra bulkpartier og lageroppbevaring til mindre ordrer levert direkte til kunder, så Holmen Papir nærmere på om logistikkopplegget deres også måtte gjennom en endring for å dekke kundenes behov best mulig. I nært samarbeid med Holmen Paper har DFDS utviklet en skreddersydd intermodal logistikkløsning for å flytte Holmens produkter effektivt på en raskere og hyppigere måte til deres kunder, samtidig som man utnytter transportdata for å sikre en fleksibel, kostnadseffektiv og bærekraftig forsyningskjede.

Supply chain solutions, truck, roads and freight

Resultater

Holmen, end-to-end solution
Gjennomgående forsyningskjedeløsning som minimerer risikoer og er skalerbar.
Holmen, Flexible and efficient transport icon
Fleksibelt og effektivt transportsyste, som sparer tid og kostnader.
Holmen, Real-time transport data icon
Transportdata i sanntid for å optimalisere logistikknettverket.

Utfordring

Holmens fabrikker i Bråviken og Hallsta produserer papir til blader, bøker og aviser både for det svenske markedet og andre i Europa. Med begge fabrikkene beliggende på den svenske østkysten, sendte Holmen sine produkter som bulkfrakt på ukentlig basis. Fra lagrene i Terneuzen, NL, Sheerness, UK og Lübeck, DE distribueres produktene til kundene via avrop.

Kundenes atferd og behov endres imidlertid over tid, spesielt ettersom Holmen beveget seg inn på nye segmenter. Flere kunder ba om "just in time"-leveranser, noe som innebærer at ordrene er mindre og ledetiden fra ordre til levering er kortere. Det ble også åpenbart at kunder beveget seg mellom ulike produksjonsenheter i Europa i større grad enn tidligere. Derfor trengte Holmen en logistikkløsning som ikke bare kunne håndtere de store volumene fra fabrikkene, men også være tilstrekkelig fleksible til å tilpasse seg varierende kvanta, markeder og kunder.

Holmen magazine image

Bærekraftaspektet ved den intermodale ruten mellom Rosersberg og Gøteborg var selvfølgelig svært attraktiv, i likhet med avgangsfrekvensen fra Gøteborg til Storbritannia og Kontinentet. Å samarbeide med DFDS bød på store muligheter, da vi dermed kunne sikre den store og fleksible kapasiteten vi trengte med transport fra våre fabrikker

Ronny Bjorklund, Senior Logistics Purchasing Manager

Løsning

Holmen og DFDS så på utfordringen sammen og begynte med å evaluere Holmens daværende logistikkløsning for frakt fra deres fabrikker i Sverige. I stedet for å finne en løsning basert på fabrikkene, kunne Holmen benytte DFDS' logistikknettverk. Ved å benytte en intermodal løsning med sjø-, vei- og jernbanetransport til å flytte deres produkter på en fleksibel, effektiv og mer bærekraftig måte,

utviklet DFDS nye ruter der Holmens produkter først ble transportert med tog og lastebil fra fabrikkene til Göteborg. Derfra ble produktet fraktet med tre av DFDS' fergeruter: Immingham, Gent eller Zeebrugge, der produktene ble transportert direkte til kundene. De tre fergerutene til DFDS knyttet Holmens produkter til deres markeder i Storbritannia, Beneluxlandene og Frankrike.

Det ble utviklet flere intermodale løsninger for transportrutene deres, og dette har skapt en fleksibel, kostnadseffektiv og mer bærekraftig løsning slik at Holmen Paper kan innfri kundenes nye krav.

Holmen case study - forest products