Travel discount

10% DISCOUNT ON THE OSLO - COPENHAGEN ROUTE

Special discount is offered to shareholders in DFDS A/S holding 10 or more shares. The discount applies to ordinary journeys on the passenger routes: Copenhagen-Oslo, Frederikshavn-Oslo, and Amsterdam-Newcastle.

A 10 percent shareholder discount is given on all types of cabins and in all restaurants on board, provided the food is ordered before the journey and all requirements for shareholder discounts are fulfilled. The discount is given on all crossings on the route Copenhagen-Oslo and Frederikshavn-Oslo. The discount is not valid on package products with a hotel.

The shareholder must take part in the journey in order to get the discount. This discount cannot be combined with other discounts and rebates. The shareholder discount does not apply to package tours.

Important: The tickets with shareholder discount can only be booked and paid for via the DFDS Investor Portal on the internet.

NUMBER OF SHARES TO OBTAIN SHAREHOLDER DISCOUNT

The minimum shareholding to enjoy this discount is ten shares. The discount applies to the name of the registered shareholder.

Your shares must be registered by name with your bank/VP (“Værdipapircentralen” – the Danish Securities Center”, otherwise you will not be listed in DFDS’ shareholders’ register.

Your number of shares will be validated and controlled before the shareholder discount is issued.

USERNAME AND PASSWORD

You can log in with “NEM ID” (Danish shareholders). Shareholders without NEM ID or foreign shareholders can obtain a free “VP ID”. You can order a code via the Investor Portal. Please click on “create VP user” and follow link to order a one off code. After you have received the code you can establish your own log in details.

INFORMATION ABOUT YOUR SHAREHOLDINGS IN DFDS A/S

Only shares that are registered by name can be validated and checked by DFDS before the shareholder discount is issued. Therefore, your shares must be registered by name.

If your account shows a different number of shares than the statement from the bank, please check that all the shares are registered by name. Please check and register with your bank.

10% RABAT PÅ KØBENHAVN - OSLO RUTEN

Aktionærer i DFDS tilbydes en rabat på 10% på vores passagerruter. Rabatten gælder ordinære rejser på vores to passagerruter, København-Oslo, Frederikshavn-Oslo og Amsterdam-Newcastle. Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud.

Der gives 10% i aktionærrabat på alle kahytstyper og i alle restauranter om bord, såfremt, at maden er bestilt hjemmefra, og kravene er opfyldt til at opnå aktionærrabatten. Der gives også 10% rabat på ordinære MiniCruise og Commodore Cruise på ruten København-Oslo.

Aktionæren skal selv deltage for at kunne opnå rabatten. Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Aktionærrabatten gælder ikke pakkerejser.

Vigtigt: Billetter med aktionærrabat kan KUN bestilles og betales on-line via DFDS Investor Portal. Bestil via InvestorPortalen.

ANTAL AKTIER FOR AT OPNÅ AKTIONÆRRABAT

Aktiebeholdningen skal være minimum 10 aktier. Rabatten gælder for aktionæren, der er navnenoteret på værdipapirdepotet.

Aktierne skal være navnenoteret, da aktiebeholdningen ellers ikke vil kunne kontrolleres i DFDS’ aktiebog.

Aktiebeholdningen vil blive valideret og kontrolleret af DFDS inden udstedelse af aktionærrabat.

BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE FOR AT LOGGE PÅ INVESTORPORTAL

Man skal benytte NEMID for at logge på Investorportalen (danske aktionærer). Aktionærer uden NEMID og udenlandske aktionærer kan bestille en gratis “VP ID”. Kode kan bestilles via Investorportalen – klik ”create VP user”. Følg link for at bestille kode. Efter modtagelse kan man lave egen login.

INFORMATION OM AKTIEBEHOLDNING

Kunen navnenoteret aktiebeholdning kan valideres og kontrolleres af DFDS før aktionærrabat udstedes. Derfor skal hele aktiebeholdningen være navnenoteret. Navnenotering kan foretages gennem egen bank.

Hvis DFDS’ aktiebog ikke stemmer med depotudskrift kan det skyldes at hele aktiebeholdningen ikke er navnenoteret. Dette kan checkes og registreres via egen bank.

book-and-track-shipments

Travel contact

Customer Care

+45 3342 3000

dkinfo@dfds.com