Tagad varat augšupielādēt savus personu apliecinošos dokumentus, lai mēs Jums varētu pārskaitīt Jūsu akcijas. Lūdzu, augšupielādējiet savus dokumentus ne vēlāk kā līdz 2020. gada 7. janvāris.

Теперь вы можете загрузить свои документы, подтверждающие личность, чтобы мы могли передать вам ваши акции. Загрузите свои документы не позднее 7 января 2020 г.

You can now upload your identity documents so that we can transfer your shares to you. Please upload your documents no later than 7 January 2020.

BUJ (latviski), for English please see further below

Вопросы и ответы (FAQ) (русский), for English please see further below

FAQ (English)

Šajā video varat redzēt piemēru tam, kā augšupielādēt dokumentus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka procedūra un nepieciešamie dokumenti dažādās valstīs atšķiras

В этом видеоролике вы можете ознакомиться с примером того, как загрузить документы на сервер. Помните, что список необходимых документов и сам процесс могут несколько отличаться в зависимости от страны.

In this video you can see an example of how to upload documents. Please note that the procedure and the documents needed vary from country to country.