Du kan nå laste opp dine identitetsdokumenter, slik at vi kan overføre aksjene dine til deg. Pass på at du laster opp dokumentene før 30 desember 2019.

You can now upload your identity documents so that we can transfer your shares to you. Please upload your documents no later than 30 December 2019.

Vanlige spørsmål - FAQ (norsk), for English please see further below

FAQ (English)

I denne videoen kan du se et eksempel på hvordan du laster opp dokumenter. Merk at prosedyren og de nødvendige dokumentene kan variere fra ett land til et annet.

In this video you can see an example of how to upload documents. Please note that the procedure and the documents needed vary from country to country.