Maaari mo na ngayong i-upload ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan upang mailipat namin sa iyo ang mga share mo. Paki-upload ang iyong mga dokumento nang hindi lalampas sa 7 january 2020.

You can now upload your identity documents so that we can transfer your shares to you. Please upload your documents no later than 7 January 2020.

FAQ (Tagalog), for English please see further below

FAQ (English)

Sa video na ito, makikita mo ang halimbawa ng kung paano mag-upload ng mga dokumento. Pakitandaang ang pamamaraan at mga kinakailangang dokumento ay nag-iiba-iba sa bawat bansa

In this video you can see an example of how to upload documents. Please note that the procedure and the documents needed vary from country to country.