Możesz już załączyć swoje dokumenty tożsamości, tak abyśmy mogli przekazać Ci akcje. Prosimy o załączenie dokumentów najpóźniej do 30 grudnia 2019 roku.

You can now upload your identity documents so that we can transfer your shares to you. Please upload your documents no later than 30 December 2019.

Pytania i odpowiedzi (for English please see further below)

FAQ (English)

Na tym filmiku można zobaczyć przykładowy sposób załączenia dokumentów. Prosimy zauważyć, że procedura i wymagane dokumenty różnią się w poszczególnych krajach.

In this video you can see an example of how to upload documents. Please note that the procedure and the documents needed vary from country to country.

Important documents / Important documents