EU Mobility Map - DFDS kort CMYK@2x

Nya transportinitiativ från EU är på väg

EU mobility package 1 - Group 6475@2x

EU:s mobilitetspaket 1: Europa på väg

EU:s mobilitetspaket är ett antal initiativ i tre delar avsett att effektivisera ledningen, administrationen och driften av transportbranschen inom alla EU:s medlemsstater. Den första delen är inriktad på att förbättra regleringen och kontrollen av efterlevnaden av arbetsförhållandena och verksamheten inom vägtransporter. Vi förväntar oss att den första delen kommer att ha störst inverkan på vår verksamhet. De områden som berörs omfattar körnings och viloperioder, utplacering av förare, cabotage, tillträde till vägtransportbranschen och färdskrivare.

Mobility package timeline - Group 6476@2x

Viktiga datum att känna till

Hela mobilitetspaketet antogs av EU i juli 2020, och nya regler om kör- och vilotider infördes i augusti 2020. Regler för utstationering av förare och manuell registrering av gränsövergångar kommer att införas den 2 februari 2022. Regler för cabotage och tillträde till transportmarknaden kommer att genomföras den 21 februari 2022.

Mobility Package rest time - Group 6479@2x

Kör- och vilotider

Ordinarie veckovila och varje veckovila på minst 45 timmar som tas ut som kompensation för tidigare förkortade viloperioder får inte tas ut i ett fordon utan måste tas ut i ett lämpligt boende. Arbetsgivaren måste stå för alla kostnader för logi som är nödvändiga för att uppfylla detta krav. Dessutom måste förarna återvända till sitt hemland eller arbetsgivarens land minst en gång var fjärde vecka.

*I kraft sedan den 20 augusti 2020

Posting of drivers calendar - Group 6480@2x

Utstationering av förare

När ett transportföretag inom EU utstationerar förare för att arbeta i ett annat EU-land måste villkoren för förarnas anställning vara förenliga med villkoren i värdlandet (det land dit föraren har utstationerats).

Träder i kraft den 2 februari 2022.

Cabotage rules image - Group 6481@2x

Regler för cabotage

Det nuvarande cabotagesystemet som tillåter högst tre transporter på sju dagar kommer att fortsätta att gälla. Efter tre resor måste lastbilarna nu stanna utanför värdlandet för cabotage under en fyra dagars "avkylningsperiod" innan de kan köra med samma fordon i det landet igen.

Träder i kraft den 21 februari 2022.

Access to market vehicles - Group 6482@2x

Tillträde till marknaden

Alla fordon måste återvända till sitt vanliga operativa centrum i arbetsgivarens EU-medlemsstat (det land där fordonet är registrerat) minst en gång var åttonde vecka efter att de har lämnat det.

Träder i kraft den 21 februari 2022

Tachographs - Group 6483@2x

Färdskrivare

Alla lätta nyttofordon mellan 2,5 och 3,5 ton måste alltid ha en ny "smart" färdskrivare för att kunna spåra gränsövergångar, lastning och lossning samt kör- och viloperioder.

Träder i kraft i augusti 2023.

Electric truck DFDS Volvo

Vad är EU:s mobilitetspaket?

EU:s mobilitetspaket är en uppsättning lagar som syftar till att skapa enhetliga och lätt genomförbara standarder för förarsäkerhet, rättvis konkurrens, hållbara affärsmetoder och andra förbättringar av transportbranschen i hela EU.

EU Mobility Package 2: Clean Mobility - Group 6477@2x

EU:s mobilitetspaket 2: Ren mobilitet

Det andra mobilitetspaketet är inriktat på transportindustrins miljöpåverkan i hela EU. Med särskild inriktning på vägtransporter för passagerare (t.ex. marknaden för bussar) kommer initiativen att handla om elektrifiering, koldioxidstandarder och särskilda bestämmelser för marknadstillträde. Paketet kommer att skapa mål som ska uppnås mellan 2025 och 2030.

EU Mobility Package 3: Sustainable Mobility - Group 6478@2x

EU:s mobilitetspaket 3: Hållbar mobilitet

Det tredje mobilitetspaketet är inriktat på säker och uppkopplad mobilitet i hela EU och på att förbättra transportbranschens hållbarhet. Initiativen kommer att omfatta digitalisering och automatisering av informationsutbytet, fotgängarsäkerhet och ytterligare CO2-standarder. I paketet fastställs mål som ska uppnås mellan 2025 och 2030.

Ta del av våra erbjudanden

Customer Service at DFDS

Kontakta oss

Läs mer om hur våra transportlösningar kan hjälpa dig att hålla dina leveranskedjor effektiva och ditt företag steget före.

DFDS Containers 2

Fulla laster

Tjänster för fulla laster är idealiska för företag som söker exklusivt utrymme för att transportera varor med högt värde, hög risk eller tunga varor över långa avstånd. För dem som behöver en större fraktlösning erbjuder DFDS också tjänster för full containerlast.

buckles trying down cargo - DFDS-GOT-AUG18 1127 dfds

Partiella laster

Vår transporttjänst för partiella laster är perfekt för personer som vill att deras föremål ska behandlas med omsorg och transporteras professionellt, men som inte har tillräckligt mycket för att fylla en vanlig lastbil eller container.