En tillförlitlig och hållbar lösning för närsjöfart

DFDS NorthSea terminal employees, ship

Om Norske Porter

Norske Porter AS är en leverantör av kvalitetsdörrar, portar och lastsystem. Företaget importerar ett brett sortiment av produkter till Norge och samarbetar med stora producenter i hela Europa. Med mer än 30 års erfarenhet i branschen är de väl etablerade på marknaden. Norske Porters mål är att erbjuda marknadens bredaste produktsortiment och bästa kundservice samtidigt som produkterna levereras på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt.

Kund: Norske Porter Industri: Byggnadsindustri (Dörrar och portar) Högkvarter: Larvik, Norge Typ: Offentligt grundat: 1991

Norske Porter logo

DFDS förbättrar Norske Porters logistik genom att tillhandahålla en närsjölösning

Sammanfattning

Som importör av dörrar, portar och lastsystem från kontinenten till den norska marknaden hade Norske Porter problem med höga fraktpriser och kapacitetsbrist. De kämpade med förseningar, inkonsekventa ledtider och ineffektiv transportplanering. Dessutom hade transportkostnaderna ökat i den nuvarande organisationen. Sammantaget behövde Norske Porter en partner som kunde hjälpa dem att förbättra sin totala logistik. Någon som kan optimera ledtiderna, säkra kapaciteten och planera logistikflödet samtidigt som man minskar kostnaderna.

dfds 0367

Resultat

BMGS case study delivery from AtoZ

Optimerade ledtider

Customer Service

Konsekventa leveranser i tid med förbättrad transportplanering

BMGS case study clear budget proposal

Säkrad kapacitet med minskade transportkostnader

BMGS case study measure co2 footprint

Minskade koldioxidutsläpp

Utmaning

För att importera produkter från Europa till Norge hade Norske Porter en logistik som byggde på vägtransporter. De kämpade dock med förseningar, varierande ledtider och höga fraktpriser. Med tanke på förarbristen i Europa var det också svårt för Norske Porter att säkra den kapacitet som behövdes. Dessutom behövde de förbättra transportplaneringen och kommunikationen på lastningsplatsen. Samtidigt som de strävade efter att leverera sina produkter på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt, kände de att det måste finnas ett bättre transportalternativ.

DFDS trucks on the road

"Övergången från vägtransport till närsjöfart har varit mycket smidig, och vi vet exakt när våra varor kommer att anlända. Vårt logistikflöde har förbättrats avsevärt nu när vi har färre kontaktpunkter. Jag skulle starkt rekommendera DFDS närsjöfart till andra företag på grund av miljöfördelarna, leveranserna i tid och vetskapen om att fartyget anländer i tid jämfört med att ha släpvagnar som transporterar varorna hela vägen genom Europa."

Per-Ludvik Vagle, chef på Norske Porter

Lösning

Tillsammans med DFDS började Norske Porter undersöka ett mer hållbart transportalternativ. De undersökte möjligheten att flytta godsvolymer från väg till sjöfart, och DFDS föreslog en logistiklösning för närsjöfart. I dag hämtar DFDS Norske Porters varor i trailers och skickar dem på fartyg från Gent till Brevik för vidare leverans till Larvik. Detta gör det möjligt för Norske Porter att säkra både ledtider till Norge, undvika oregelbundna varuflöden och garantera en konsekvent leverans med schemalagda fartyg.

DFDS kundtjänst ger en enda kontaktpunkt för planering av Norske Porters varor. DFDS-kontoret i Gent har lokal närvaro, vilket ger smidig kommunikation och kort svarstid vid lastningsplatsen.

Omställningen till närsjöfart gjorde det möjligt för Norske Porter att kringgå kapacitetsobalansen, förarbristen och de höga fraktpriserna för vägtransporter. I dag ser de inte bara stora ekonomiska fördelar utan har också lyckats minska sina koldioxidutsläpp.

DFDS ship loading containers at port