Miljöpåverkan

Environmental impact
Icon, Satellite-tracking and temperature monitoring

Riktad marknadsföring för att öka GPS-spårade bokningar

reducing air emissions, icon

Minre tomkörning för att minska bränsleförbrukning och CO2

Icon, Complete ambient and temperature controlled services

Nya kylcontainrar använder koldioxid

Shipping UK origin products into Northern Ireland

98% av lastbilarna har motorer i Euroklass

Vi skär ner på tomma kilometer

  • Att minska avståndet som våra lastbilar kör utan nyttolast är den absolut viktigaste faktorn för att göra vår transportverksamhet mer miljövänlig.

  • Att minska eller undvika tomma transporter möjliggör optimering av vår lastbilflotta, vilket minskar mängden bränsle- och koldioxidutsläpp.

  • Spårning på våra lastbilar ökar transparensen och gör det enklare att övervaka tomma kilometer.

  • DFDS satsar på att öka antalet GPS-spårade bokningar från 26 % under 2019 till 95 % under 2020.

  • Vårt Cargo Balance Initiative (CBI) visualiserar befintliga data för att förbättra logistikplaneringen.

UN RoRo pendik port

Rapportering om tomma transporter

Ökningen av tomma transporter beror delvis på vårt förvärv av Special Cargo som integrerades i vårt operativa system i mitten av 2019. Deras andel tomma transporter har varit högre på grund av deras nischade typ av utrustning.

Andelen spedierade volymer av våra totala transportkostnader minskade från 2018 till 2019. Vid köp av transporttjänster från tredje part inkluderas inte deras potentiella tomma transporter i våra beräkningar, så när andelen speditörer minskar kommer registreringen av tomma kilometer att öka.

Med kilometer-, bränsle- och koldioxidbesparingar som fördelar kommer vi att fortsätta fokusera på att minska mängden tomma transporter och stärka våra ansträngningar.

DFDS trucks and vessel - unloading

Investera i en grön flotta

  • Vi försöker använda biobränsle för att ersätta konventionella fossila bränslen.

  • Vi investerar i lastbilar med motorer i högsta möjliga Euro-klass, 94 % av våra 640 lastbilar är Euro 5- eller Euro 6-certifierade.

  • 2019 köpte vi 20 nya lastbilar som det första av 47 fordon som kom till Storbritannien. Fordonen minskar effektivt mängden skadliga gasutsläpp samtidigt som de är mycket bränsleeffektiva.

  • Vi har köpt 50 nya, mer miljövänliga kylcontainers. De kyler med hjälp av koldioxid och minimerar kylsystemets påverkan på den globala uppvärmningen.

FMCG delivery new