Att sikta högt, varje dag

Professionals Hero Image, cropped

Arbete är mer än bara ett jobb

Vi tar ansvar för allt vi gör. DFDS ansvarar för många anställda, deras arbetsförhållanden, säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Vi bidrar till att skydda infrastrukturen och varuförsörjningen. Vi ansvarar för våra passagerares säkerhet, för våra kunders gods och för att bedriva en så ansvarsfull verksamhet som möjligt i förhållande till alla våra intressenter och miljön.

Vad är Professionals?

Professionals är en ny rekryteringstjänst från DFDS med säte i Sverige. Det är vårt första steg mot att skapa en pool av begåvade sökande med de specifika färdigheter som krävs för att möta de snabbt föränderliga behoven hos Sveriges logistik- och industriföretag.

Vårt mål är att ge flexibel tillgång till rätt personer vid rätt tidpunkt för företag inom våra affärsområden i hela Sverige, samtidigt som vi erbjuder en mängd olika karriärmöjligheter och karriärvägar för potentiella medarbetare. Genom att se till att människor med lämplig kompetens, expertis och kunskap finns tillgängliga där och när de behövs kan vi hjälpa till att understödja ambitionerna hos snabbväxande företag som snabbt måste anpassa sig till förändrade marknadskrav.

Green shipping, Long-form article

Om oss

DFDS-koncernen har 10 000 anställda i 25 länder och tillhandahåller sjöfarts- och logistiktjänster i Europa med årliga intäkter på 2,0 miljarder euro. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen.

Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS-koncernen med målet att vara det naturliga valet för yrkesverksamma inom logistik och industri i Sverige. I Sverige har DFDS cirka 900 anställda som arbetar på olika kontor, med det största i Göteborg.

Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.

DFDS Hydro 5