Trieste-terminalen

Terminal Trieste map

Om Trieste-terminalen

Frihamnszonen i Trieste innebär att varor som anländer från utlandet med båt kan passera fritt och skickas till sina utländska destinationer. Hamnens särskilda status som extra tullhamn gör den till den idealiska hamnen för Europabaserad godstrafik från östra Medelhavet, vilket ger en betydande fördel för U.N. Ro-Ros kunder, eftersom det inte finns i någon annan hamn i Medelhavet.

När utomeuropeiska varor importeras kan dessa beviljas 180 dagars uppskov med betalning av tullar, moms och punktskatter, ingen tidsbegränsning för lagring av varor och ingen bankgaranti krävs så länge varorna befinner sig i frihamnen. Hamnavgifterna är lägre än i de andra italienska hamnarna och transiteringen för kommersiella fordon som är avsedda för utlandet är förenklad.

DFDS ship, Türkiye port, sea logistics

Vad terminalen erbjuder

DFDS Freight terminal in Trieste

Lasthantering

Trieste-terminalen kan hantera många typer av gods, inklusive standardenheter (semitrailers, kompletta enheter och långa enheter), alla typer av containrar och icke-standardiserat gods, samt hantering av tunga lyft.

DFDS Trieste terminal, vessel in port

Fartygshantering

Triestes hamn har en total yta på 2 300 000 m² och Riva Traiana-terminalen, med U.N. Ro-Ros kajer, är 185 000 m² och har tre ramper avsedda för roro-fartyg. Hamnen i Trieste används för råolja, roro-frakt, containerfrakt och styckegods.

Strategiskt läge

Hamnen i Trieste är den nordligaste hamnen i Medelhavet och möjliggör tillgång till västra och centrala Europa.

Tåg från Wels (ISU) och Bettembourg samt tåg från Duisburg, Ludwigshafen och München avgår från samma terminal. Turkiska Ro-Ro-operatörer utnyttjar Ro-Ro-terminalerna i Trieste till fullo tack vare täta turer och omfattande trafik. En administrationsbyggnad finns i terminalen för agentur och tull. Dessutom finns en Ro-Lo-terminal mellan Trieste och Salzburg i terminalen Riva Triana.

Hamnen i Trieste har goda förbindelser med europeiska motorvägar. Riva Triana-terminalen drivs av Samer Seaports & Terminals Srl.

DFDS Trieste 102-Intermodal 2018

Trieste-terminalens läge

Adress Samer Seaports & Terminals Punto Franco Nuovo Riva Traiana 34123 Trieste Italy

Öppettider 24/7

Kontakt +39 040 670 27 11 samer@samer.com

trieste terminal interactive map

Terminalens kapacitet

  • Agenturtjänster

  • Alla typer av hanteringstjänster

  • Veterinär gränskontroll

  • Unik status för turkiska åkerier (frihamnsstatus)

  • Långfristig koncession

  • Den nordligaste hamnen i Medelhavet ( förbindelse med det europeiska inlandet)

  • Största roro-terminalen i Trieste med 3 kajplatser avsedda för roro-fartyg och 1 för fraktfartyg för styckegods

  • Tre lagerlokaler med en total yta på 44 000 m²

  • 24/7, ISPS-kompatibel

Är du redo att förenkla fraktprocessen?

Våra experter står till tjänst för att besvara frågor och tillhandahålla support när du behöver det.