DFDS VOLVO ELECTRIC TRUCK
Elektromobilitet

Vi är på väg mot koldioxidfria transporter

Elektromobilitet

Påskynda övergången till elektriska vägtransporter

Vi förstår att det är viktigt att minska koldioxidutsläppen så snabbt som möjligt och vi är på god väg till detta med vår övergång till elektriska vägtransporter. Övergången kan emellertid inte göras ensam. Rätt infrastruktur och samarbete över olika samhällsområden krävs. Vi arbetar därför med partner som Volvo Trucks för att förbättra samarbetet mellan regeringar, företag, leverantörer och kunder och påskynda övergången till elektriska vägtransporter.

Volvo electric trucks agreement

Volvo Trucks: Begynnelsen av en grön era på vägarna

I samarbete med en partner sedan lång tid har vi officiellt välkomnat de första helt elektriska lastbilarna till vår vägflotta. Volvo Trucks leverans av elektriska lastbilar är en viktig milstolpe när det gäller vår strävan att successivt avveckla fordon som drivs med fossila bränslen. Med det pågående samarbetet förväntar vi oss att ha fler ellastbilar i drift inom snar framtid tack vare arbetet med att skapa en koldioxidfri vägflotta.

shore power

Landström i Köpenhamn

Tillsammans med Copenhagen Malmö Port och Actemium har vi upprättat en landströmsanläggning vid vår färjeterminal i Köpenhamn. Anläggningen gör att våra passagerarfärjor kan stänga av sina motorer när de är i hamn, vilket minskar koldioxidutsläpp och buller avsevärt och skapar en bättre hamnmiljö. Gemensamma landkraftsanläggningar på våra terminaler i Göteborg och Oslo är de senaste i ett pågående initiativ för att elektrifiera våra terminaler och skapa mer hållbara transiteringsnav.

Elektriska lastbilar

Elektriska lastbilar

Landström

Landström

Laddningsstationer

Laddningsstationer

Samarbeten

Samarbeten

Forest

På väg mot en hållbar framtid

Vårt engagemang i elektromobilitet ingår i ett större engagemang för en koldioxidfri framtid. Genom innovation och partnerskap arbetar vi för att minska våra koldioxidutsläpp med 45 % till år 2030 och för att bli koldioxidneutrala till år 2050. Tillsammans med andra initiativ spelar vår strävan att utveckla allt fler lösningar inom elektromobilit en viktig roll när det gäller att minska koldioxidutsläppen omedelbart och hjälpa oss att ta steget mot en hållbar framtid.

DFDS colleagues at a computer screen

Samarbete är viktigt

Vi samarbetar med entreprenörer, universitet, forskare, företag, akademier, icke-statliga organisationer och offentliga institutioner för att utveckla radikala, innovativa och hållbara affärs- och finansieringsmodeller och för att attrahera begåvade nya medarbetare.

aerial shot of ship horizontal

Jämföra energieffektivitet

DFDS Volvo truck, cropped

Samarbetar med Volvo Trucks

DFDS freight vessel

DFDS installerar smarta grindar för autonoma fordon