MGO BAF

Nya regler från 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 kommer EU:s direktiv 2012/33/EU vad gäller svavelhalten i marina bränslen att medverka till en betydande minskning av svaveldioxidutsläppen från fartyg, vilket kraftigt kommer att påverka sjöfarten i Nordeuropa. Direktivet kommer kräva att fartyg som seglar i Engelska kanalen, Nordsjön och i Östersjön (det nordeuropeiska utsläppskontrollområdet) använder bunkerolja innehållande högst 0,1 % svavel eller tillämpar alternativa metoder för att uppnå samma effekt.

Ny, enklare BAF (Bunker Surcharge-modell)

DFDS har nu introducerat ett nytt sätt att beräkna BAF som är enklare än det gamla.  

Från och med 1 januari 2019 så kommer BAF endast att ändras när MGO-oljepriset per ton förändrar i intervall på 10 Euro.  

De nya MGO BAF-nivåerna baseras på det genomsnittliga priset för MGO-olja och EUR/USD-kursen för de senaste två månaderna.

Measured period 20/1/2024-20/2/2024
0,1% MGO, USD/ton 814,05
EUR/USD 1,0810
0,1% MGO, EUR/ton 753,07
EUR/GBP 0,8544

MGO BAF EUR

March 2024
MGO price, EUR/ton 720,00-729,99 730,00-739,99 740,00-749,99 750,00-759,99 760,00-769,99 770,00-779,99 780,00-789,99
EUR/Lane meter
Copenhagen/Frederikshavn - Oslo 6,91 7,09 7,27 7,45 7,63 7,81 7,99
Ijmuiden (Amsterdam) - Newcastle 6,91 7,09 7,27 7,45 7,63 7,81 7,99
Gothenburg/Brevik - Immingham 9,20 9,44 9,68 9,92 10,16 10,40 10,64
Frederikstad - Zeebrügge/Immingham 9,20 9,44 9,68 9,92 10,16 10,40 10,64
Gothenburg/Brevik - Ghent 9,48 9,73 9,98 10,23 10,48 10,73 10,98
Gothenburg - Zeebrügge 9,48 9,73 9,98 10,23 10,48 10,73 10,98
Cuxhaven - Immingham 8,45 8,67 8,89 9,11 9,33 9,55 9,77
Esbjerg - Immingham 6,91 7,09 7,27 7,45 7,63 7,81 7,99
Vlaardingen (Rotterdam) - Felixstowe 2,69 2,76 2,83 2,90 2,97 3,04 3,11
Vlaardingen (Rotterdam) - Immingham 3,82 3,92 4,02 4,12 4,22 4,32 4,42
Zeebrügge - Immingham 3,82 3,92 4,02 4,12 4,22 4,32 4,42
Klaipeda - Fredericia/Køge 8,02 8,23 8,44 8,65 8,86 9,07 9,28
Klaipeda - Karlshamn 6,85 7,03 7,21 7,39 7,57 7,75 7,93
Klaipeda - Kiel 12,14 12,46 12,78 13,10 13,42 13,74 14,06
Paldiski - Kapellskär 4,96 5,09 5,22 5,35 5,48 5,61 5,74
Dover - Dunkirk 2,25 2,31 2,37 2,43 2,49 2,55 2,61
Dover - Calais 2,25 2,31 2,37 2,43 2,49 2,55 2,61
Roslare - Dunkirk 15,20 15,60 16,00 16,40 16,80 17,20 17,60

MGO BAF GBP

£ March 2024
MGO price, EUR/ton 720,00-729,99 730,00-739,99 740,00-749,99 750,00-759,99 760,00-769,99 770,00-779,99 780,00-789,99
GBP/Lane meter
Copenhagen/Frederikshavn - Oslo 5,91 6,06 6,22 6,37 6,52 6,68 6,83
Ijmuiden (Amsterdam) - Newcastle 5,91 6,06 6,22 6,37 6,52 6,68 6,83
Gothenburg/Brevik - Immingham 7,86 8,07 8,27 8,48 8,68 8,89 9,09
Frederikstad - Zeebrügge/Immingham 7,86 8,07 8,27 8,48 8,68 8,89 9,09
Gothenburg/Brevik - Ghent 8,10 8,31 8,52 8,74 8,95 9,16 9,38
Gothenburg - Zeebrügge 8,10 8,31 8,52 8,74 8,95 9,16 9,38
Cuxhaven - Immingham 7,22 7,41 7,60 7,79 7,97 8,16 8,35
Esbjerg - Immingham 5,91 6,06 6,22 6,37 6,52 6,68 6,83
Vlaardingen (Rotterdam) - Felixstowe 2,30 2,36 2,42 2,48 2,54 2,60 2,66
Vlaardingen (Rotterdam) - Immingham 3,26 3,35 3,44 3,52 3,61 3,69 3,78
Zeebrügge - Immingham 3,26 3,35 3,44 3,52 3,61 3,69 3,78
Klaipeda - Fredericia/Køge 6,85 7,03 7,21 7,39 7,57 7,75 7,93
Klaipeda - Karlshamn 5,86 6,01 6,16 6,32 6,47 6,62 6,78
Klaipeda - Kiel 10,38 10,65 10,92 11,20 11,47 11,74 12,02
Paldiski - Kapellskär 4,24 4,35 4,46 4,57 4,68 4,80 4,91
Dover - Dunkirk 1,92 1,97 2,02 2,07 2,13 2,18 2,23
Dover - Calais 1,92 1,97 2,02 2,07 2,13 2,18 2,23
Roslare - Dunkirk 12,99 13,33 13,67 14,01 14,35 14,70 15,04