MGO BAF

Nya regler från 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 kommer EU:s direktiv 2012/33/EU vad gäller svavelhalten i marina bränslen att medverka till en betydande minskning av svaveldioxidutsläppen från fartyg, vilket kraftigt kommer att påverka sjöfarten i Nordeuropa. Direktivet kommer kräva att fartyg som seglar i Engelska kanalen, Nordsjön och i Östersjön (det nordeuropeiska utsläppskontrollområdet) använder bunkerolja innehållande högst 0,1 % svavel eller tillämpar alternativa metoder för att uppnå samma effekt.

Ny, enklare BAF (Bunker Surcharge-modell)

DFDS har nu introducerat ett nytt sätt att beräkna BAF som är enklare än det gamla.  

Från och med 1 januari 2019 så kommer BAF endast att ändras när MGO-oljepriset per ton förändrar i intervall på 10 Euro.  

De nya MGO BAF-nivåerna baseras på det genomsnittliga priset för MGO-olja och EUR/USD-kursen för de senaste två månaderna.

Measured period 20/5/2024-20/6/2024
0,1% MGO, USD/ton 738,63
EUR/USD 1,0811
0,1% MGO, EUR/ton 683,24
EUR/GBP 0,8491

MGO BAF EUR

July 2024
MGO price, EUR/ton 650,00-659,99 660,00-669,99 670,00-679,99 680,00-689,99 690,00-699,99 700,00-709,99 710,00-719,99
EUR/Lane meter
Copenhagen/Frederikshavn - Oslo 5,65 5,83 6,01 6,19 6,37 6,55 6,73
Ijmuiden (Amsterdam) - Newcastle 5,65 5,83 6,01 6,19 6,37 6,55 6,73
Gothenburg/Brevik/Frederikstad - Immingham 7,52 7,76 8,00 8,24 8,48 8,72 8,96
Gothenburg/Brevik - Ghent 7,73 7,98 8,23 8,48 8,73 8,98 9,23
Gothenburg/Frederikstad - Zeebrügge 7,73 7,98 8,23 8,48 8,73 8,98 9,23
Cuxhaven - Immingham 6,91 7,13 7,35 7,57 7,79 8,01 8,23
Esbjerg - Immingham 5,65 5,83 6,01 6,19 6,37 6,55 6,73
Vlaardingen (Rotterdam) - Felixstowe 2,20 2,27 2,34 2,41 2,48 2,55 2,62
Vlaardingen (Rotterdam) - Immingham 3,12 3,22 3,32 3,42 3,52 3,62 3,72
Zeebrügge - Immingham 3,12 3,22 3,32 3,42 3,52 3,62 3,72
Klaipeda - Fredericia/Køge 6,55 6,76 6,97 7,18 7,39 7,60 7,81
Klaipeda - Karlshamn 5,59 5,77 5,95 6,13 6,31 6,49 6,67
Klaipeda - Kiel 9,90 10,22 10,54 10,86 11,18 11,50 11,82
Paldiski - Kapellskär 4,05 4,18 4,31 4,44 4,57 4,70 4,83
Dover - Dunkirk 1,83 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19
Dover - Calais 1,83 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13 2,19
Roslare - Dunkirk 12,40 12,80 13,20 13,60 14,00 14,40 14,80

MGO BAF GBP

£ July 2024
MGO price, EUR/ton 650,00-659,99 660,00-669,99 670,00-679,99 680,00-689,99 690,00-699,99 700,00-709,99 710,00-719,99
GBP/Lane meter
Copenhagen/Frederikshavn - Oslo 4,80 4,95 5,11 5,26 5,41 5,57 5,72
Ijmuiden (Amsterdam) - Newcastle 4,80 4,95 5,11 5,26 5,41 5,57 5,72
Gothenburg/Brevik/Frederikstad - Immingham 6,38 6,59 6,79 7,00 7,20 7,40 7,61
Gothenburg/Brevik - Ghent 6,56 6,77 6,98 7,20 7,41 7,62 7,83
Gothenburg/Frederikstad - Zeebrügge 6,56 6,77 6,98 7,20 7,41 7,62 7,83
Cuxhaven - Immingham 5,87 6,06 6,24 6,43 6,62 6,80 6,99
Esbjerg - Immingham 4,80 4,95 5,11 5,26 5,41 5,57 5,72
Vlaardingen (Rotterdam) - Felixstowe 1,87 1,93 1,99 2,05 2,10 2,16 2,22
Vlaardingen (Rotterdam) - Immingham 2,65 2,74 2,82 2,90 2,99 3,07 3,16
Zeebrügge - Immingham 2,65 2,74 2,82 2,90 2,99 3,07 3,16
Klaipeda - Fredericia/Køge 5,56 5,74 5,92 6,10 6,27 6,45 6,63
Klaipeda - Karlshamn 4,75 4,90 5,05 5,21 5,36 5,51 5,67
Klaipeda - Kiel 8,41 8,68 8,95 9,22 9,50 9,77 10,04
Paldiski - Kapellskär 3,44 3,55 3,66 3,77 3,88 3,99 4,10
Dover - Dunkirk 1,55 1,60 1,65 1,70 1,76 1,81 1,86
Dover - Calais 1,55 1,60 1,65 1,70 1,76 1,81 1,86
Roslare - Dunkirk 10,53 10,87 11,21 11,55 11,89 12,23 12,57