MGO BAF

Nya regler från 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 kommer EU:s direktiv 2012/33/EU vad gäller svavelhalten i marina bränslen att medverka till en betydande minskning av svaveldioxidutsläppen från fartyg, vilket kraftigt kommer att påverka sjöfarten i Nordeuropa. Direktivet kommer kräva att fartyg som seglar i Engelska kanalen, Nordsjön och i Östersjön (det nordeuropeiska utsläppskontrollområdet) använder bunkerolja innehållande högst 0,1 % svavel eller tillämpar alternativa metoder för att uppnå samma effekt.

Ny, enklare BAF (Bunker Surcharge-modell)

DFDS har nu introducerat ett nytt sätt att beräkna BAF som är enklare än det gamla.  

Från och med 1 januari 2019 så kommer BAF endast att ändras när MGO-oljepriset per ton förändrar i intervall på 10 Euro.  

De nya MGO BAF-nivåerna baseras på det genomsnittliga priset för MGO-olja och EUR/USD-kursen för de senaste två månaderna.

COVID-19 and MGO BAF: read the message to our freight customers

Measured period 20/11-20/12/2021
0,1% MGO, USD/ton 615.90
EUR/USD 1.1291
0,1% MGO, EUR/ton 545.49
EUR/GBP 0.8492

MGO BAF EUR

January 2022
MGO price, EUR/ton 480,00-489,99 490,00-499,99 500,00-509,99 510,00-519,99 520,00-529,99 530,00-539,99 540,00-549,99
EUR/Lane meter
Copenhagen - Oslo 2.59 2.77 2.95 3.13 3.31 3.49 3.67
Amsterdam - Newcastle 2.59 2.77 2.95 3.13 3.31 3.49 3.67
Gothenburg/Brevik - Immingham 3.44 3.68 3.92 4.16 4.40 4.64 4.88
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 3.48 3.73 3.98 4.23 4.48 4.73 4.98
Cuxhaven - Immingham 3.17 3.39 3.61 3.83 4.05 4.27 4.49
Esbjerg - Immingham 2.59 2.77 2.95 3.13 3.31 3.49 3.67
Vlaardingen - Felixstowe 1.01 1.08 1.15 1.22 1.29 1.36 1.43
Vlaardingen - Immingham 1.42 1.52 1.62 1.72 1.82 1.92 2.02
Klaipeda - Fredericia 2.98 3.19 3.40 3.61 3.82 4.03 4.24
Klaipeda - Karlshamn 2.53 2.71 2.89 3.07 3.25 3.43 3.61
Klaipeda - Kiel 4.46 4.78 5.10 5.42 5.74 6.06 6.38
Paldiski - Kapellskär 1.84 1.97 2.10 2.23 2.36 2.49 2.62
Paldiski - Hanko 0.99 1.06 1.13 1.20 1.27 1.34 1.41
Dover - Dunkirk 0.81 0.87 0.93 0.99 1.05 1.11 1.17
Dover - Calais 0.81 0.87 0.93 0.99 1.05 1.11 1.17
Sheerness-Calais 0.81 0.87 0.93 0.99 1.05 1.11 1.17
Rosslare - Dunkirk 6.72 7.20 7.68 8.16 8.64 9.12 9.60

MGO BAF GBP

£ January 2022
MGO price, EUR/ton 480,00-489,99 490,00-499,99 500,00-509,99 510,00-519,99 520,00-529,99 530,00-539,99 540,00-549,99
GBP/Lane meter
Copenhagen - Oslo 2.20 2.36 2.51 2.66 2.82 2.97 3.12
Amsterdam - Newcastle 2.20 2.36 2.51 2.66 2.82 2.97 3.12
Gothenburg/Brevik - Immingham 2.92 3.12 3.33 3.53 3.74 3.94 4.14
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 2.95 3.16 3.38 3.59 3.80 4.01 4.23
Cuxhaven - Immingham 2.69 2.88 3.07 3.26 3.44 3.63 3.82
Esbjerg - Immingham 2.20 2.36 2.51 2.66 2.82 2.97 3.12
Vlaardingen - Felixstowe 0.86 0.92 0.98 1.04 1.09 1.15 1.21
Vlaardingen - Immingham 1.21 1.29 1.38 1.46 1.55 1.63 1.72
Klaipeda - Fredericia 2.53 2.71 2.89 3.07 3.24 3.42 3.60
Klaipeda - Karlshamn 2.15 2.30 2.46 2.61 2.76 2.92 3.07
Klaipeda - Kiel 3.79 4.06 4.34 4.61 4.88 5.15 5.42
Paldiski - Kapellskär 1.57 1.68 1.79 1.90 2.01 2.12 2.23
Paldiski - Hanko 0.84 0.90 0.96 1.02 1.08 1.14 1.20
Dover - Dunkirk 0.69 0.74 0.79 0.84 0.89 0.94 0.99
Dover - Calais 0.69 0.74 0.79 0.84 0.89 0.94 0.99
Sheerness-Calais 0.69 0.74 0.79 0.84 0.89 0.94 0.99
Rosslare - Dunkirk 5.71 6.11 6.52 6.93 7.34 7.74 8.15
SjofraktBaf tillaggsavgifter

Utforska DFDS

LogistiklösningarPassagerarfartygOm DFDS (engelska)
Följ oss
Webbplats och språk
DFDS Whistle-blower systemCookiesJuridisk