Sjöfrakt
Rutter och scheman
Terminaltjänster
Tjänster
Kundcenter

MGO BAF

Nya regler från 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 kommer EU:s direktiv 2012/33/EU vad gäller svavelhalten i marina bränslen att medverka till en betydande minskning av svaveldioxidutsläppen från fartyg, vilket kraftigt kommer att påverka sjöfarten i Nordeuropa. Direktivet kommer kräva att fartyg som seglar i Engelska kanalen, Nordsjön och i Östersjön (det nordeuropeiska utsläppskontrollområdet) använder bunkerolja innehållande högst 0,1 % svavel eller tillämpar alternativa metoder för att uppnå samma effekt.

Ny, enklare BAF (Bunker Surcharge-modell)

DFDS har nu introducerat ett nytt sätt att beräkna BAF som är enklare än det gamla.  

Från och med 1 januari 2019 så kommer BAF endast att ändras när MGO-oljepriset per ton förändrar i intervall på 10 Euro.  

De nya MGO BAF-nivåerna baseras på det genomsnittliga priset för MGO-olja och EUR/USD-kursen för de senaste två månaderna.

COVID-19 and MGO BAF: read the message to our freight customers

Measured period 20/06-20/07/2021
0,1% MGO, USD/ton 589,27
EUR/USD 1,1859
0,1% MGO, EUR/ton 496,89
EUR/GBP 0,8574

MGO BAF EUR

August 2021
MGO price, EUR/ton 420,00-429,99 430,00-439,99 440,00-449,99 450,00-459,99 460,00-469,99 470,00-479,99 480,00-489,99 490,00-499,99
EUR/Lane meter
Copenhagen - Oslo 1,51 1,69 1,87 2,05 2,23 2,41 2,59 2,77
Amsterdam - Newcastle 1,51 1,69 1,87 2,05 2,23 2,41 2,59 2,77
Gothenburg/Brevik - Immingham 2,00 2,24 2,48 2,72 2,96 3,20 3,44 3,68
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 1,98 2,23 2,48 2,73 2,98 3,23 3,48 3,73
Cuxhaven - Immingham 1,85 2,07 2,29 2,51 2,73 2,95 3,17 3,39
Esbjerg - Immingham 1,51 1,69 1,87 2,05 2,23 2,41 2,59 2,77
Vlaardingen - Felixstowe 0,59 0,66 0,73 0,80 0,87 0,94 1,01 1,08
Vlaardingen - Immingham 0,82 0,92 1,02 1,12 1,22 1,32 1,42 1,52
Klaipeda - Fredericia 1,72 1,93 2,14 2,35 2,56 2,77 2,98 3,19
Klaipeda - Karlshamn 1,45 1,63 1,81 1,99 2,17 2,35 2,53 2,71
Klaipeda - Kiel 2,54 2,86 3,18 3,50 3,82 4,14 4,46 4,78
Paldiski - Kapellskär 1,06 1,19 1,32 1,45 1,58 1,71 1,84 1,97
Paldiski - Hanko 0,57 0,64 0,71 0,78 0,85 0,92 0,99 1,06
Dover - Dunkirk 0,45 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87
Dover - Calais 0,45 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87
Sheerness-Calais 0,45 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87
Rosslare - Dunkirk 3,84 4,32 4,80 5,28 5,76 6,24 6,72 7,20

MGO BAF GBP

£ August 2021
MGO price, EUR/ton 420,00-429,99 430,00-439,99 440,00-449,99 450,00-459,99 460,00-469,99 470,00-479,99 480,00-489,99 490,00-499,99
GBP/Lane meter
Copenhagen - Oslo 1,30 1,45 1,61 1,76 1,92 2,07 2,22 2,38
Amsterdam - Newcastle 1,30 1,45 1,61 1,76 1,92 2,07 2,22 2,38
Gothenburg/Brevik - Immingham 1,71 1,92 2,13 2,33 2,54 2,74 2,95 3,16
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 1,69 1,91 2,12 2,34 2,55 2,77 2,98 3,19
Cuxhaven - Immingham 1,59 1,78 1,97 2,15 2,34 2,53 2,72 2,91
Esbjerg - Immingham 1,30 1,45 1,61 1,76 1,92 2,07 2,22 2,38
Vlaardingen - Felixstowe 0,50 0,56 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92
Vlaardingen - Immingham 0,70 0,79 0,88 0,96 1,05 1,13 1,22 1,30
Klaipeda - Fredericia 1,48 1,66 1,84 2,02 2,20 2,38 2,56 2,74
Klaipeda - Karlshamn 1,25 1,40 1,55 1,71 1,86 2,02 2,17 2,33
Klaipeda - Kiel 2,18 2,46 2,73 3,01 3,28 3,55 3,83 4,10
Paldiski - Kapellskär 0,91 1,02 1,13 1,25 1,36 1,47 1,58 1,69
Paldiski - Hanko 0,49 0,55 0,61 0,67 0,73 0,79 0,85 0,91
Dover - Dunkirk 0,38 0,44 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69 0,74
Dover - Calais 0,38 0,44 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69 0,74
Sheerness-Calais 0,38 0,44 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69 0,74
Rosslare - Dunkirk 3,29 3,70 4,12 4,53 4,94 5,35 5,76 __6,17 __
LogistiklösningarPassagerarfartygOm DFDS (engelska)
SjofraktBaf tillaggsavgifter
DFDS Whistle-blower systemCookiesJuridisk