MGO BAF

Nya regler från 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 kommer EU:s direktiv 2012/33/EU vad gäller svavelhalten i marina bränslen att medverka till en betydande minskning av svaveldioxidutsläppen från fartyg, vilket kraftigt kommer att påverka sjöfarten i Nordeuropa. Direktivet kommer kräva att fartyg som seglar i Engelska kanalen, Nordsjön och i Östersjön (det nordeuropeiska utsläppskontrollområdet) använder bunkerolja innehållande högst 0,1 % svavel eller tillämpar alternativa metoder för att uppnå samma effekt.

Ny, enklare BAF (Bunker Surcharge-modell)

DFDS har nu introducerat ett nytt sätt att beräkna BAF som är enklare än det gamla.  

Från och med 1 januari 2019 så kommer BAF endast att ändras när MGO-oljepriset per ton förändrar i intervall på 10 Euro.  

De nya MGO BAF-nivåerna baseras på det genomsnittliga priset för MGO-olja och EUR/USD-kursen för de senaste två månaderna.

Measured period 20/04-20/05/2023
0,1% MGO, USD/ton 677.71
EUR/USD 1.0956
0,1% MGO, EUR/ton 618.57
EUR/GBP 0.8761

MGO BAF EUR

June 2023
MGO price, EUR/ton 580,00-589,99 590,00-599,99 600,00-609,99 610,00-619,99 620,00-629,99 630,00-639,99 640,00-649,99
EUR/Lane meter
Copenhagen - Oslo 4.39 4.57 4.75 4.93 5.11 5.29 5.47
Amsterdam - Newcastle 4.39 4.57 4.75 4.93 5.11 5.29 5.47
Gothenburg/Brevik - Immingham 5.84 6.08 6.32 6.56 6.80 7.04 7.28
Frederikstad - Immingham/Zeebrügge 5.84 6.08 6.32 6.56 6.80 7.04 7.28
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 5.98 6.23 6.48 6.73 6.98 7.23 7.48
Cuxhaven - Immingham 5.37 5.59 5.81 6.03 6.25 6.47 6.69
Esbjerg - Immingham 4.39 4.57 4.75 4.93 5.11 5.29 5.47
Vlaardingen - Felixstowe 1.71 1.78 1.85 1.92 1.99 2.06 2.13
Vlaardingen - Immingham 2.42 2.52 2.62 2.72 2.82 2.92 3.02
Zeebrügge - Immingham 2.42 2.52 2.62 2.72 2.82 2.92 3.02
Klaipeda - Fredericia 5.08 5.29 5.50 5.71 5.92 6.13 6.34
Klaipeda - Karlshamn 4.33 4.51 4.69 4.87 5.05 5.23 5.41
Klaipeda - Kiel 7.66 7.98 8.30 8.62 8.94 9.26 9.58
Paldiski - Kapellskär 3.14 3.27 3.40 3.53 3.66 3.79 3.92
Paldiski - Hanko 1.69 1.76 1.83 1.90 1.97 2.04 2.11
Dover - Dunkirk 1.41 1.47 1.53 1.59 1.65 1.71 1.77
Dover - Calais 1.41 1.47 1.53 1.59 1.65 1.71 1.77
Sheerness-Calais 1.41 1.47 1.53 1.59 1.65 1.71 1.77
Roslare - Dunkirk 9.60 10.00 10.40 10.80 11.20 11.60 12.00

MGO BAF GBP

June 2023
MGO price, EUR/ton 580,00-589,99 590,00-599,99 600,00-609,99 610,00-619,99 620,00-629,99 630,00-639,99 640,00-649,99
GBP/Lane meter
Copenhagen - Oslo 3.85 4.01 4.17 4.32 4.48 4.64 4.80
Amsterdam - Newcastle 3.85 4.01 4.17 4.32 4.48 4.64 4.80
Gothenburg/Brevik - Immingham 5.12 5.33 5.54 5.75 5.96 6.17 6.38
Frederikstad - Immingham/Zeebrügge 5.12 5.33 5.54 5.75 5.96 6.17 6.38
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 5.24 5.45 5.67 5.89 6.11 6.33 6.55
Cuxhaven - Immingham 4.71 4.90 5.09 5.29 5.48 5.67 5.86
Esbjerg - Immingham 3.85 4.01 4.17 4.32 4.48 4.64 4.80
Vlaardingen - Felixstowe 1.50 1.56 1.62 1.68 1.74 1.80 1.86
Vlaardingen - Immingham 2.12 2.21 2.30 2.38 2.47 2.56 2.65
Zeebrügge - Immingham 2.12 2.21 2.30 2.38 2.47 2.56 2.65
Klaipeda - Fredericia 4.45 4.63 4.82 5.00 5.19 5.37 5.55
Klaipeda - Karlshamn 3.80 3.95 4.11 4.27 4.43 4.58 4.74
Klaipeda - Kiel 6.71 7.00 7.28 7.56 7.84 8.12 8.40
Paldiski - Kapellskär 2.75 2.87 2.98 3.10 3.21 3.32 3.44
Paldiski - Hanko 1.48 1.54 1.60 1.66 1.72 1.79 1.85
Dover - Dunkirk 1.23 1.29 1.34 1.39 1.44 1.50 1.55
Dover - Calais 1.23 1.29 1.34 1.39 1.44 1.50 1.55
Sheerness-Calais 1.23 1.29 1.34 1.39 1.44 1.50 1.55
Roslare - Dunkirk 8.41 8.76 9.11 9.46 9.81 10.16 10.51