Sjöfrakt
Rutter och scheman
Terminaltjänster
Tjänster
Kundcenter

MGO BAF

POLICY FÖR BUNKRINGSJUSTERINGSFAKTOR FÖR MARIN DIESELBRÄNNOLJA

Nya regler från 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 kommer EU:s direktiv 2012/33/EU vad gäller svavelhalten i marina bränslen att medverka till en betydande minskning av svaveldioxidutsläppen från fartyg, vilket kraftigt kommer att påverka sjöfarten i Nordeuropa. Direktivet kommer kräva att fartyg som seglar i Engelska kanalen, Nordsjön och i Östersjön (det nordeuropeiska utsläppskontrollområdet) använder bunkerolja innehållande högst 0,1 % svavel eller tillämpar alternativa metoder för att uppnå samma effekt.

Ny, enklare BAF (Bunker Surcharge-modell)

DFDS har nu introducerat ett nytt sätt att beräkna BAF som är enklare än det gamla.

Från och med 1 januari 2019 så kommer BAF endast att ändras när MGO-oljepriset per ton förändrar i intervall på 10 Euro.

De nya MGO BAF-nivåerna baseras på det genomsnittliga priset för MGO-olja och EUR/USD-kursen för de senaste två månaderna.

COVID-19: läs vårt viktiga meddelande till kunder

Uppmätt period 20/11-20/12/2020
0,1% MGO, USD/ton 410,10
EUR/USD 1,2060
0,1% MGO, EUR/ton 340,05
EUR/GBP 0,9018

MGO BAF EUR

Januari 2021
MGO pris, EUR/ton <350,00 350,00-359,99 360,00-369,99 370,00-379,99 380,00-389,99 390,00-399,99 400,00-409,99
EUR/längdmeter
Köpenhamn - Oslo 0,00 0,25 0,43 0,61 0,79 0,97 1,15
Amsterdam - Newcastle 0,00 0,25 0,43 0,61 0,79 0,97 1,15
Göteburg/Brevik - Immingham 0,00 0,32 0,56 0,80 1,04 1,28 1,52
Göteburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 0,00 0,23 0,48 0,73 0,98 1,23 1,48
Cuxhaven - Immingham 0,00 0,31 0,53 0,75 0,97 1,19 1,41
Esbjerg - Immingham 0,00 0,25 0,43 0,61 0,79 0,97 1,15
Vlaardingen - Felixstowe 0,00 0,10 0,17 0,24 0,31 0,38 0,45
Vlaardingen - Immingham 0,00 0,12 0,22 0,32 0,42 0,52 0,62
Klaipeda - Fredericia 0,00 0,25 0,46 0,67 0,88 1,09 1,30
Klaipeda - Karlshamn 0,00 0,19 0,37 0,55 0,73 0,91 1,09
Klaipeda - Kiel 0,00 0,30 0,62 0,94 1,26 1,58 1,90
Paldiski - Kapellskär 0,00 0,15 0,28 0,41 0,54 0,67 0,80
Paldiski - Hanko 0,00 0,08 0,15 0,22 0,29 0,36 0,43
Dover - Dunkerque 0,00 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 0,33
Dover - Calais 0,00 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 0,33
Rosslare - Dunkerque 0,00 0,64 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84

MGO BAF GBP

Januari 2021
MGO-pris, EUR/ton <350,00 350,00-359,99 360,00-369,99 370,00-379,99 380,00-389,99 390,00-399,99 400,00-409,99
GBP/längdmeter
Köpenhamn - Oslo 0,00 0,23 0,39 0,55 0,72 0,88 1,04
Amsterdam - Newcastle 0,00 0,23 0,39 0,55 0,72 0,88 1,04
Göteborg/Brevik - Immingham 0,00 0,29 0,50 0,72 0,94 1,15 1,37
Göteborg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 0,00 0,20 0,43 0,65 0,88 1,10 1,33
Cuxhaven - Immingham 0,00 0,28 0,48 0,68 0,88 1,07 1,27
Esbjerg - Immingham 0,00 0,23 0,39 0,55 0,72 0,88 1,04
Vlaardingen - Felixstowe 0,00 0,09 0,15 0,22 0,28 0,34 0,40
Vlaardingen - Immingham 0,00 0,11 0,20 0,29 0,38 0,47 0,56
Klaipeda - Fredericia 0,00 0,23 0,41 0,60 0,79 0,98 1,17
Klaipeda - Karlshamn 0,00 0,17 0,34 0,50 0,66 0,82 0,98
Klaipeda - Kiel 0,00 0,27 0,56 0,85 1,14 1,43 1,72
Paldiski - Kapellskär 0,00 0,14 0,25 0,37 0,49 0,61 0,72
Paldiski - Hanko 0,00 0,07 0,13 0,20 0,26 0,32 0,39
Dover - Dunkerque 0,00 0,03 0,08 0,13 0,19 0,24 0,30
Dover - Calais 0,00 0,03 0,08 0,13 0,19 0,24 0,30
Rosslare - Dunkerque 0,00 0,64 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84
LogistiklösningarPassagerarfartygOm DFDS (engelska)
SjofraktBaf tillaggsavgifter
DFDS Whistle-blower systemCookiesJuridisk