MGO BAF

Nya regler från 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 kommer EU:s direktiv 2012/33/EU vad gäller svavelhalten i marina bränslen att medverka till en betydande minskning av svaveldioxidutsläppen från fartyg, vilket kraftigt kommer att påverka sjöfarten i Nordeuropa. Direktivet kommer kräva att fartyg som seglar i Engelska kanalen, Nordsjön och i Östersjön (det nordeuropeiska utsläppskontrollområdet) använder bunkerolja innehållande högst 0,1 % svavel eller tillämpar alternativa metoder för att uppnå samma effekt.

Ny, enklare BAF (Bunker Surcharge-modell)

DFDS har nu introducerat ett nytt sätt att beräkna BAF som är enklare än det gamla.  

Från och med 1 januari 2019 så kommer BAF endast att ändras när MGO-oljepriset per ton förändrar i intervall på 10 Euro.  

De nya MGO BAF-nivåerna baseras på det genomsnittliga priset för MGO-olja och EUR/USD-kursen för de senaste två månaderna.

Measured period 20/06-20/07/2022
0,1% MGO, USD/ton 1216.09
EUR/USD 1.0312
0,1% MGO, EUR/ton 1179.28
EUR/GBP 0.8549

MGO BAF EUR

August 2022
MGO price, EUR/ton 1140,00-1149,99 1150,00-1159,99 1160,00-1169,99 1170,00-1179,99 1180,00-1189,99 1190,00-1199,99 1200,00-1209,99
EUR/Lane meter
Copenhagen - Oslo 14.47 14.65 14.83 15.01 15.19 15.37 15.55
Amsterdam - Newcastle 14.47 14.65 14.83 15.01 15.19 15.37 15.55
Gothenburg/Brevik - Immingham 19.28 19.52 19.76 20.00 20.24 20.48 20.72
Frederikstad - Immingham/Zeebrugge 19.28 19.52 19.76 20.00 20.24 20.48 20.72
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrugge 19.98 20.23 20.48 20.73 20.98 21.23 21.48
Cuxhaven - Immingham 17.69 17.91 18.13 18.35 18.57 18.79 19.01
Esbjerg - Immingham 14.47 14.65 14.83 15.01 15.19 15.37 15.55
Vlaardingen - Felixstowe 5.63 5.70 5.77 5.84 5.91 5.98 6.05
Vlaardingen - Immingham 8.02 8.12 8.22 8.32 8.42 8.52 8.62
Zeebrugge - Immingham 8.02 8.12 8.22 8.32 8.42 8.52 8.62
Klaipeda - Fredericia 16.84 17.05 17.26 17.47 17.68 17.89 18.10
Klaipeda - Karlshamn 14.41 14.59 14.77 14.95 15.13 15.31 15.49
Klaipeda - Kiel 25.58 25.90 26.22 26.54 26.86 27.18 27.50
Paldiski - Kapellskär 10.42 10.55 10.68 10.81 10.94 11.07 11.20
Dover - Dunkirk 4.77 4.83 4.89 4.95 5.01 5.07 5.13
Dover - Calais 4.77 4.83 4.89 4.95 5.01 5.07 5.13
Sheerness - Calais 4.77 4.83 4.89 4.95 5.01 5.07 5.13
Rosslare - Dunkirk 38.40 38.88 39.36 39.84 40.32 40.80 41.28

MGO BAF GBP

August 2022
MGO price, EUR/ton 1140,00-1149,99 1150,00-1159,99 1160,00-1169,99 1170,00-1179,99 1180,00-1189,99 1190,00-1199,99 1200,00-1209,99
GBP/Lane meter
Copenhagen - Oslo 12.38 12.53 12.68 12.84 12.99 13.14 13.30
Amsterdam - Newcastle 12.38 12.53 12.68 12.84 12.99 13.14 13.30
Gothenburg/Brevik - Immingham 16.48 16.69 16.89 17.10 17.30 17.51 17.71
Frederikstad - Immingham/Zeebrugge 16.48 16.69 16.89 17.10 17.30 17.51 17.71
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrugge 17.08 17.29 17.51 17.72 17.93 18.15 18.36
Cuxhaven - Immingham 15.13 15.31 15.50 15.69 15.88 16.07 16.25
Esbjerg - Immingham 12.38 12.53 12.68 12.84 12.99 13.14 13.30
Vlaardingen - Felixstowe 4.81 4.87 4.93 4.99 5.05 5.11 5.17
Vlaardingen - Immingham 6.86 6.94 7.03 7.11 7.20 7.29 7.37
Zeebrugge - Immingham 6.86 6.94 7.03 7.11 7.20 7.29 7.37
Klaipeda - Fredericia 14.40 14.58 14.76 14.94 15.12 15.30 15.47
Klaipeda - Karlshamn 12.32 12.48 12.63 12.78 12.94 13.09 13.25
Klaipeda - Kiel 21.87 22.15 22.42 22.69 22.97 23.24 23.51
Paldiski - Kapellskär 8.91 9.02 9.13 9.24 9.36 9.47 9.58
Dover - Dunkirk 4.08 4.13 4.18 4.23 4.28 4.33 4.38
Dover - Calais 4.08 4.13 4.18 4.23 4.28 4.33 4.38
Sheerness - Calais 4.08 4.13 4.18 4.23 4.28 4.33 4.38
Rosslare - Dunkirk 32.83 33.24 33.65 34.06 34.47 34.88 35.29