MGO BAF

Nya regler från 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 kommer EU:s direktiv 2012/33/EU vad gäller svavelhalten i marina bränslen att medverka till en betydande minskning av svaveldioxidutsläppen från fartyg, vilket kraftigt kommer att påverka sjöfarten i Nordeuropa. Direktivet kommer kräva att fartyg som seglar i Engelska kanalen, Nordsjön och i Östersjön (det nordeuropeiska utsläppskontrollområdet) använder bunkerolja innehållande högst 0,1 % svavel eller tillämpar alternativa metoder för att uppnå samma effekt.

Ny, enklare BAF (Bunker Surcharge-modell)

DFDS har nu introducerat ett nytt sätt att beräkna BAF som är enklare än det gamla.  

Från och med 1 januari 2019 så kommer BAF endast att ändras när MGO-oljepriset per ton förändrar i intervall på 10 Euro.  

De nya MGO BAF-nivåerna baseras på det genomsnittliga priset för MGO-olja och EUR/USD-kursen för de senaste två månaderna.

Measured period 20/10-20/11/2022
0,1% MGO, USD/ton 1004.95
EUR/USD 1.0035
0,1% MGO, EUR/ton 1001.46
EUR/GBP 0.8707

MGO BAF EUR

December 2022
MGO price, EUR/ton 970,00-979,99 980,00-989,99 990,00-999,99 1000,00-1009,99 1010,00-1019,99 1020,00-1029,99 1030,00-1039,99
EUR/Lane meter
Copenhagen - Oslo 11,41 11,59 11,77 11,95 12,13 12,31 12,49
Amsterdam - Newcastle 11,41 11,59 11,77 11,95 12,13 12,31 12,49
Gothenburg/Brevik - Immingham 15,20 15,44 15,68 15,92 16,16 16,40 16,64
Frederikstad - Immingham/Zeebrügge 15,20 15,44 15,68 15,92 16,16 16,40 16,64
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 15,73 15,98 16,23 16,48 16,73 16,98 17,23
Cuxhaven - Immingham 13,95 14,17 14,39 14,61 14,83 15,05 15,27
Esbjerg - Immingham 11,41 11,59 11,77 11,95 12,13 12,31 12,49
Vlaardingen - Felixstowe 4,44 4,51 4,58 4,65 4,72 4,79 4,86
Vlaardingen - Immingham 6,32 6,42 6,52 6,62 6,72 6,82 6,92
Zeebrügge - Immingham 6,32 6,42 6,52 6,62 6,72 6,82 6,92
Klaipeda - Fredericia 13,27 13,48 13,69 13,90 14,11 14,32 14,53
Klaipeda - Karlshamn 11,35 11,53 11,71 11,89 12,07 12,25 12,43
Klaipeda - Kiel 20,14 20,46 20,78 21,10 21,42 21,74 22,06
Paldiski - Kapellskär 8,21 8,34 8,47 8,60 8,73 8,86 8,99
Paldiski - Hanko 4,42 4,49 4,56 4,63 4,70 4,77 4,84
Dover - Dunkirk 3,75 3,81 3,87 3,93 3,99 4,05 4,11
Dover - Calais 3,75 3,81 3,87 3,93 3,99 4,05 4,11
Sheerness-Calais 3,75 3,81 3,87 3,93 3,99 4,05 4,11
Roslare - Dunkirk 30,24 30,72 31,20 31,68 32,16 32,64 33,12

MGO BAF GBP

December 2022
MGO price, EUR/ton 970,00-979,99 980,00-989,99 990,00-999,99 1000,00-1009,99 1010,00-1019,99 1020,00-1029,99 1030,00-1039,99
GBP/Lane meter
Copenhagen - Oslo 9,94 10,10 10,25 10,41 10,57 10,72 10,88
Amsterdam - Newcastle 9,94 10,10 10,25 10,41 10,57 10,72 10,88
Gothenburg/Brevik - Immingham 13,23 13,44 13,65 13,86 14,07 14,28 14,49
Frederikstad - Immingham/Zeebrügge 13,23 13,44 13,65 13,86 14,07 14,28 14,49
Gothenburg/Brevik - Ghent/Zeebrügge 13,69 13,91 14,13 14,35 14,56 14,78 15,00
Cuxhaven - Immingham 12,15 12,34 12,53 12,72 12,92 13,11 13,30
Esbjerg - Immingham 9,94 10,10 10,25 10,41 10,57 10,72 10,88
Vlaardingen - Felixstowe 3,86 3,93 3,99 4,05 4,11 4,17 4,23
Vlaardingen - Immingham 5,50 5,59 5,68 5,77 5,85 5,94 6,03
Zeebrügge - Immingham 5,50 5,59 5,68 5,77 5,85 5,94 6,03
Klaipeda - Fredericia 11,55 11,74 11,92 12,10 12,29 12,47 12,65
Klaipeda - Karlshamn 9,89 10,04 10,20 10,36 10,51 10,67 10,83
Klaipeda - Kiel 17,54 17,82 18,10 18,38 18,65 18,93 19,21
Paldiski - Kapellskär 7,15 7,26 7,38 7,49 7,60 7,72 7,83
Paldiski - Hanko 3,85 3,91 3,97 4,03 4,09 4,15 4,21
Dover - Dunkirk 3,26 3,32 3,37 3,42 3,47 3,52 3,58
Dover - Calais 3,26 3,32 3,37 3,42 3,47 3,52 3,58
Sheerness-Calais 3,26 3,32 3,37 3,42 3,47 3,52 3,58
Roslare - Dunkirk 26,33 26,75 27,17 27,58 28,00 28,42 28,84