Chevron pointing rightFacebookLinkedInTwitterEmailFacebooklinkedInBlogYouTubeInstagramArrow downExternal link (before text)Toggle menu and search iconLoginTriangle pointing upSearch (magnifying glass)Cross (close)InfoPassenger ferriesBoatTruckAbout usDownloadCustomer center iconFerry crossingBusiness cruiseCruises and packagesGroupsAutomotiveHazardous cargoIndustrial cargoISO containerMobile machineReefer containerReefer trailerSelf-driveTrailerBulk liquidPdfSwitch-arrowsCheckmarkThree dotsCross with circleFlag nl-BEFlag fr-BEFlag sv-SEFlag da-DKFlag nlFlag etFlag fiFlag deFlag itFlag lvFlag ltFlag nnFlag ruFlag esFlag plFlag frFlag en (UK)Flag en (US)Flag en (Global)Flag pt (BR)Flag en (CA)Flag zh (CN)Flag cs (CZ)Flag ee (EE)Flag ja (JP)Flag ko (KR)Flag ro (RO)Flag sk (SK)Flag bgAlertOutbound and Returntickmarknumber of sailingsdruration of sailingdrive onsea view cabinbooking deadlinedrive on cycle onconcert ticketmatch ticketbus transfercurrency DKKcurrency €currency poundcurrency %romantic mealnights on boardmealromantic nights on boardnights in cityromantic cityfamily city
GDPR-DISCLAIMERGDPR-READMORE
GENERAL-REJECT

KUNDTJÄNST – Sjöfrakt

KUNDTJÄNST – Sjöfrakt

Uppge information om ditt supportärende

Det här fältet krävs 
Det här fältet krävs 
Det här fältet krävs 
Det här fältet krävs 
+
Det här fältet krävs 
Formatet är felaktigt, se över det. 
Det här fältet krävs 

Vanliga frågor och svar

DFDS OCH MILJÖN
På vilket sätt tar DFDS hand om miljön?

Våra kunder kan förvänta sig en hög kvalitetsstandard som uppfyller deras förväntningar och går hand i hand med vår hängivenhet för att uppfylla ytterligare förbättrade miljöriktmärken.

Våra verktyg är vårt åtagande för att tillgodose en dynamisk kundservice med hållbara lösningar och kontinuerlig utveckling som målsättning.

Hur kvalitetsmedvetna är DFDS?

Hos DFDS är kvalitet nära sammankopplat med vår kundtjänst. Vårt förbättringsarbete har som målsättning att våra kunder alltid ska få lovad servicekvalitet. Det innebär att respektera tidsscheman, kontrakt och avtal, undvika eller minimera avbrott, skada på gods och att alltid eftersträva effektiva lösningar. För att göra detta, erbjuder vi transparens och dokumentation via certifiering och effektiva system för kundkommunikation.

Är DFDS engagerade när det kommer till hållbara lösningar?

Vi har alla ett ansvar för att lämna en värld i ekologisk balans till nästföljande generationer. Hos DFDS är vårt engagemang att ständigt utveckla vår verksamhet och våra aktiviteter för att minimera energianvändning och miljöpåverkan. För att möjliggöra detta, har vi en noggrann dokumentation och övervakning av vår energikonsumtion och miljöpåverkan. Vårt mål är även att informera om vårt miljöavtryck till våra kunder och partners amt till våra egna medarbetare.

Minskar DFDS koldioxidutsläppen?

Koldioxid är den vanligaste växthusgasen och den mängd som släpps ut varierar med bränsleförbrukning. DFDS har inlett ett omfattande projekt för att minska bunkerkonsumtionen genom en serie tekniska och driftsmässiga initiativ. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen med 5 % från 2012 till 2017 samt utsläppen av svavel, kväveoxider och partiklar. Initiativ för att nå det målet inkluderar:

 • Registrering av energikonsumtion och utsläpp
 • Återanvändning av överflödig värme
 • Optimering av avgångs- och ankomsttider
 • Optimera seglingar efter väder- och sjöförhållanden genom användandet av ny IT-teknik
 • Nya tekniska lösningar
FARLIGT GODS

Vad är DFDS policy om farligt gods?

 1. Inget gods som är eller kan bli farligt, brännbart, lättantändligt eller skadligt (inklusive radioaktivt material) eller som är eller kan komma att utgöra en skaderisk för någon egendom, får lämnas till Transportören eller Transporten utan uttryckligt medgivande i skrift och utan att den enhet i vilken godset ska transporteras är tydligt märkt på utsidan för att indikera arten och karaktären för sådant gods samt för att efterleva relevant lagstiftning, regler eller krav. Om sådant gods lämnas till Transportören utan skriftligt medgivande och/eller märkning, eller om det är Transportörens åsikt att godset kan bli skadligt, brännbart, lättantändligt eller skadligt så kan det när som helst förstöras, avyttras, lämnas, eller göras ofarligt utan ersättning till Handlaren och utan inskränkning på Transportörens frakträtt.
 2. Handlaren åtar sig att sådant gods är förpackat på ett lämpligt sätt för att motstå Transportriskerna med åtanke på hur den kommer att ske och i efterlevnad av alla lagar och regler som kan bli gällande under Transporten.
 3. Oavsett om Handlaren var medveten om godsets art, skall Handlaren kompensera Transportören till fullo för alla anspråk, förluster, skador eller kostnader som uppstår till följd av Transporten av sådant gods.
 4. Ingenting i de här paragraferna ska beröva Transportören några rättigheter som de har från andra ställen.

Obs: Kompletterande ruttspecifika instruktioner som relaterar till transport av farligt gods, ges på de relevanta ruttsidorna.

Jag behöver transportera farligt gods, vad är DFDS policy?

När det gäller farligt gods så måste chauffören rapportera till fraktkontoret med undertecknade fraktsedlar för farligt gods och godstrailers måste vara märkta med Varningsklistermärken på varje sida av trailern. Om fraktsedlarna för farligt gods inte är korrekta eller inte är undertecknade, kommer trailern eller det medföljande fordonet inte att transporteras.
\
Med trailern, medföljande dokument som anger exakt art av faran måste lämnas in av chauffören. Följande information måste vara oss tillhanda innan stuvnings- och segregeringsplanering för frakt:

 1. FN-nummer
 2. Korrekta fraktnamn
 3. IMDG-klasser/underavdelning
 4. Förpackningsgrupp (om tillämpligt)
 5. Flampunkt (om tillämpligt)
 6. Vattenföroreningar (om tillämpligt)
 7. Förpackningstyp
 8. Antal förpackningar och vikt/volym
 9. När det gäller begränsade kvantiteter måste det framgå tydligt i de medföljande dokumenten, i annat fall kanske inte substansen kan kvalificeras som begränsade kvantiteter.
 10. Transportörens deklaration och stuvningsintyg som deklarerar full överensstämmelse med IMDG-reglerna.
BOKNINGSSYSTEM

Varför finns det flera olika system för bokning och spårning och vilket ska jag använda?

DFDS håller på att uppgradera vårt onlinebokningssystem. Vårt nya bokningssystem fungerar på alla enheter. Du kan boka, uppdatera och spåra försändelser när som helst. Om du inte har ett konto kan du använda vårt kontaktformulär. Vårt gamla bokningssystem Infobridge, finns fortfarande tillgängligt (endast för dator) för befintliga användare med ett konto. Om du är en ny kund, kan du begära ett konto på vårt nya onlinebokningsverktyg med kontaktformuläret nedan. Kunder på rutterna Dover-Calais och Dover-Dunkerque kan fortfarande boka via Phoenix Web (mobilvänlig) om de redan har ett konto.

Vad ger bokningsverktygen mig tillgång till?

Alla verktyg låter dig skapa, redigera eller avbryta bokningar och spåra befintliga transporter eller bokningar.

TILLÄGGSAVGIFTER

Vilka typer av tilläggsavgifter kan jag förvänta mig när jag arbetar med DFDS?

Det finns två variabla element som påverkar transportkostnaden. De är valutafluktuationer (CAF) och bränslekostnader (MGO BAF) För att kompensera för de två elementen, använder vi oss av tilläggskostnader som kan variera för olika rutter. Ytterligare tilläggskostnader kan tillkomma beroende på transporttypen eller lasten:

 • Ytterligare tillägg för chaufför
 • Tillägg för farligt gods
 • Tillägg för boskapstransport
 • Tillägg för överdimensionerat gods
 • Tillägg för kylcontainer
 • Säkerhetsinspektion
 • Vintertillägg (gäller bara för Ryssland)

Kontakta vårt närmaste kontor för att få information om aktuella tilläggskostnader. Läs om EU svaveldirektiv och DFDS svar.

VILLKOR

Du hittar våra villkor på vår juridiska sida.