Kombinerad logistiklösning: En lösning för översyn av logistiken

Holmen case study image

Om Holmen

Stockholmsbaserade Holmen är ett av de största skogsindustriföretagen i Europa. Holmen har mer än 3 300 anställda och har följande affärsområden: träprodukter, skogsbruk, förnybar energi, kartong och papper. Holmens verksamhet kretsar kring fokus på skogens ekocykel och ett engagemang för att skapa förnybara produkter. Holmen Paper är en av sex divisioner inom Holmen och har en årlig produktion på cirka 1 miljon ton pappersprodukter vid Hallsta bruk (Hallstavik) och Bravikens bruk (Norrköping).

Kund: Holmen Industri: Skogsprodukter Högkvarter: Stockholm, SE Typ: Offentligt Grundat: 1609

Holmen Logo

Sammanfattning

Holmen Paper upplevde en förändring i efterfrågan från bulkpartier och lagerhållning till små beställningar som levereras direkt till kunderna och undersökte därför om deras logistiksystem också behövde förändras för att på bästa sätt tillgodose kundernas behov. I nära samarbete med Holmen Paper utvecklade DFDS en skräddarsydd, kombinerad logistiklösning för att effektivt transportera Holmens produkter snabbare och oftare till kunderna, samtidigt som man utnyttjar transportdata för att säkerställa en flexibel, kostnadseffektiv och hållbar leveranskedja.

Supply chain solutions, truck, roads and freight

Resultat

Holmen, end-to-end solution
En lösning för hela leveranskedjan som minimerar riskerna och är skalbar.
Holmen, Flexible and efficient transport icon
Flexibelt och effektivt transportsystem som sparar tid och kostnader.
Holmen, Real-time transport data icon

Transportdata i realtid

Transportdata i realtid för att optimera logistiknätverket.

Utmaning

Holmens pappersbruk i Braviken och Hallsta producerar papper för tidskrifter, böcker och nyheter för både den svenska marknaden och andra marknader i Europa. Eftersom båda fabrikerna ligger på Sveriges östkust skulle Holmen skicka sina produkter i bulk varje vecka. Från lagren i Terneuzen, Nederländerna, Sheerness, Storbritannien och Lübeck, Tyskland skulle produkterna distribueras till kunderna via avrop.

Kundernas beteenden och behov förändrades dock med tiden, särskilt när Holmen gick in i nya segment. Fler kunder begärde "just in time"-leveranser, vilket innebär att beställningarna är mindre och att ledtiden från beställning till leverans är kortare. Det blev också uppenbart att kunderna flyttade produktionen mellan olika produktionsenheter i Europa i större utsträckning än tidigare. Därför behövde Holmen en logistiklösning som inte bara kunde hantera de stora volymerna från fabrikerna, utan också vara tillräckligt flexibel för att anpassa sig till varierande kapacitet, marknader och kunder.

Holmen magazine image

Hållbarhetsaspekten av den kombinerade rutten mellan Roserberg och Göteborg var naturligtvis mycket attraktiv, liksom frekvensen av avgångarna från Göteborg till Storbritannien och kontinenten. Samarbetet med DFDS var en fantastisk möjlighet, eftersom det gjorde det möjligt för oss att säkra den stora och flexibla kapacitet vi behövde med transport från våra fabriker

Ronny Bjorklund, Senior Logistics Purchasing Manager

Lösning

Tillsammans tog Holmen och DFDS sig an utmaningen genom att först utvärdera Holmens nuvarande logistiklösning för sändningar från de svenska fabrikerna. I stället för att hitta en lösning som bygger på egna fabriker kunde Holmen utnyttja DFDS logistiknätverk. Genom att använda en kombinerad lösning med sjö-, väg- och järnvägstransporter för att transportera sina produkter på ett flexibelt, effektivt och mer hållbart sätt utvecklade

DFDS nya rutter där Holmens produkter först transporterades med tåg och lastbil från fabrikerna till Göteborg. Därifrån transporterades produkten med tre av DFDS:s färjerutter: Immingham, Gent eller Zeebrugge, där produkterna transporterades direkt till kunderna. DFDS tre färjerutter kopplade Holmens produkter till marknaderna i Storbritannien, Benelux och Frankrike.

Fler kombinerade lösningar utvecklades för deras transportrutter, vilket har skapat en flexibel, kostnadseffektiv och mer hållbar lösning för Holman Paper för att möta kundernas nya krav.

Holmen case study - forest products