Przewóz towarów
Trasy i harmonogramy
Usługi terminalowe
Usługi
Centrum klienta
KILONIA — SANKT PETERSBURG

Naczepy

Naczepy-chłodnie

Ładunki niebezpieczne

Ciężarówki

Kontenery ISO

Kontenery chłodnicze

Maszyny samobieżne

Ładunki przemysłowe

Samochody

Kilonia — Sankt Petersburg

Pobierz rozkład
Czas żeglugi: 60 godz.

Odejścia

Niedziele 00:30

Przybycia

Wtorki 18:00

Important

DFDS’ service on Kiel – St Petersburg ceases as external transport provider closes route

As DFDS doesn’t operate its own ferry between Kiel and St Petersburg, our service is maintained through chartering space on Finnlines’ ships on the route.

However, Finnlines has informed DFDS they will cease sailings on Kiel – St Petersburg as soon as possible. This means that DFDS’ agreement with Finnlines will end and that DFDS will have no service between the cities to offer our customers.

Last announced departures operated by DFDS:

  • Kiel - St. Petersburg - 07.04.2019, 00:30
  • St. Petersburg - Kiel - 09.04.2019, 22:00

Ostateczny termin

Ciężarówki: 6 godz. przed

Przyczepy: 6 godz. przed

Inne ładunki: Zależnie od żądania

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.

Zapytaj o ofertę

Rezerwacje i śledzenie

Nasz intuicyjny system rezerwacji działa na każdym urządzeniu, więc możesz tworzyć rezerwacje, aktualizować informacje i śledzić przesyłki w dogodny dla siebie sposób.

Zarządzanie rezerwacjami
Tweets by DFDSGroup

Kontakt z nami

IMG 2112-1

Kilonia

Britannia Seaways media library

Sankt Petersburg

Opłaty za usługi

Opłaty MGO BAF

No data available

Co to jest opłata MGO BAF?

MGO BAF, czyli dodatek paliwowy do żeglugowego oleju napędowego, kompensuje wahania cen oleju napędowego.

Jeśli cena wzrośnie ponad określony poziom, zostanie doliczona dopłata. Jeśli cena spadnie poniżej określonego poziomu, opłata zostanie zmniejszona.

Ładunki niebezpieczne i ponadnormatywne

Pictogram representing GHS hazard divisions 1.1-1.3, explosives

Materiały wybuchowe 1,1-1,3

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard 2.1, flammable gasses

Gazy łatwopalne 2

Pictogram with a black flame on a red background, representing GHS hazard Division 3, flammable liquids

Ciecze łatwopalne 3

GHS hazard pictogram showing division 4 (flammable solids)

Substancje stałe łatwopalne 4

Pictogram representing GHS hazard Division 5.1, oxidizing substances

Substancje utleniające 5,1

Pictogram with a skull symbol representing GHS hazard Division 6.1, toxic substances

Substancje toksyczne 6

Pictogram representing GHS hazard class 7, radioactive material

Materiały radioaktywne 7

Pictogram with a black lines on a white background, representing GHS hazard class 9, miscellaneous dangerous substances and articles

Inne towary niebezpieczne 9

Ładunki ponadnormatywne

W przypadku ładunków szerszych niż 2,6 m mają zastosowanie następujące dopłaty:

  • 2,61–3,00 m — stawka podstawowa +16%,
  • 3,01–3,50 m — stawka podstawowa +32%,
  • 3,51–4,00 m — stawka podstawowa +48%,
  • 4,01–4,50 m — stawka podstawowa +64%,
  • ponad 4,51 — zależnie od żądania.

Dostawa ładunków cięższych niż 40 ton wymaga wcześniejszego zatwierdzenia oraz wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Często zadawane pytania

Odwiedź nasze strony pomocy, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dopłat, warunków, towarów niebezpiecznych, wpływu działalności firmy DFDS na środowisko, systemów rezerwacji itp.

DFDS-UK-2018 2595

Jesteś nowym klientem?

Określ swoje wymagania dotyczące transportu, a my przedstawimy ofertę.

Usługi logistycznePromy pasażerskieInformacje o DFDS (angielski)
Transport morskiTrasy i rozkladyKilonia sankt petersburg
System DFDS Whistle-BlowerCookiesPrawny